Uitslag verkiezing Europees Parlement 2019

Op donderdag 23 mei 2019 hebben van de 13.164.688 kiesgerechtigden 5.519.776 personen hun stem uitgebracht voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Het opkomstpercentage van deze verkiezing (41,9%) lag daarmee hoger dan dat van 2014 (37,3%).

Het aantal stemmen dat nodig is voor het behalen van één zetel, wordt de kiesdeler genoemd. Deze wordt berekend door alle geldig uitgebrachte stemmen op kandidaten te delen door 26 voor de Nederlandse zetels, (zie ook het totaal aantal Nederlandse zetels per kandidaad) in het Europees Parlement. De kiesdeler is dus 5.497.813: 26 = 211.454 9/26.

Bij de verdeling van de 26 zetels over de 16 deelnemende partijen is eerst aan elke partij een aantal ‘volle zetels’ toegewezen. Dat aantal zetels is gelijk aan het aantal keer dat de partij de kiesdeler heeft gehaald. Bij de eerste toewijzing zijn 18 volle zetels verdeeld. Er waren dus nog 8 restzetels te verdelen. 2 restzetels zijn toegekend aan P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten. De overige 6 restzetels vallen toe aan de VVD, CDA, Forum voor Democratie, GROENLINKS, D66 en ChristenUnie-SGP.

Hieronder zijn 36 kandidaten die de voorkeurdrempel hebben overschreden en gekozen zijn, waarvan 7 die met doorbreking van de lijstvolgorde een zetel krijgen. 13 andere kandidaten hebben weliswaar de voorkeurdrempel behaald, maar krijgen toch geen zetel, omdat er onvoldoende zetels aan de lijsten zijn toegewezen waarop zij stonden.

Nederland: totaal 26 zetels in Europees parlement.

PvdA  6 zetels (2004: 3)
VVD   4 zetels (2004: 3)
CDA   4 zetels (2004: 5)
GL      3 zetels (2004: 2)
FvD    3 zetels (0)
D66   2 zetels (2004: 4)
CU/SGP 2 zetels (2004: 2)
50+    1 zetel (0)
PvdD  1 zetel (2004: 1)
SP       0 zetels (2004: 2)
PVV    0 zetels (2004: 4)

Zowel de Euro-sceptische PVV als SP verliezen dus hun zetels in het Europese parlement. Na een eventuele Brexit zullen er voor Nederland drie zetels beschikbaar komen, op basis van de kiesdeler gaan deze naar PVV, de VVD en Forum voor Democratie.

Andere deelnemende partijen wisten geen zetel te bemachtigen, dan gaat het om:

JEZUS LEEFT, DENK, De Groenen, vandeRegio & Piratenpartij, Volt Nederland

De opkomst voor de Europese verkiezingen in Nederland was 41,90% (met 0,20 % blanco en 0,20% ongeldig) tov 2014 was dat toen minder met 37,40%. 

De EEP, de partij van de christendemocraten, is met 179 zetels de grootste, maar verliest 39 zetels. De sociaaldemocraten verliezen er 37 en komen uit op 150. De liberale, pro-Europese ALDE groeit volgens met 38 zetels tot 107.

Volt, de nieuwe in 2017 opgerichte pan-Europese partij haalt in Duitsland een zetel binnen voor het Europees Parlement. Volt deed mee in Nederland, Belgie, Bulgarije, Duitsland Luxemburg, Spanje, Zweden, Verenigd Koninkrijk. In Nederland haalde de partij met 2 procent te weinig stemmen voor een zetel. De partij heeft nog niet besloten bij welke fractie zij zich aan zal sluiten. 

Zie verder de berichtgevingen via NOS