232 coffeeshops pleiten ook voor gecontroleerde cannabisteelt

Moderniseringsslag cannabisbeleid - Coffeeshops zijn onmisbare schakel

Den Haag, 8 juni 2016

Coffeeshops zijn onderdeel van de oplossing, stellen 232 coffeeshopondernemers uit heel Nederland in een reactie op de resolutie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om het cannabisbeleid te moderniseren. Het denkbeeld dat het gedoogbeleid failliet is en de coffeeshop toe aan vervanging, delen de coffeeshops niet.

Het coffeeshopbeleid is verre van ideaal. Een moderniseringsslag is hard nodig. Coffeeshopondernemers willen betrokken worden bij het bedenken van hervormingen. Zij hebben veel kennis en praktijkervaring en zijn daarom een onmisbare partij bij gesprekken die beleidsbepalers daarover voeren. Het denkbeeld dat het gedoogbeleid failliet is gaat voorbij aan de bestaande cannabiscultuur in ons land. De coffeeshop is in de afgelopen 40 jaar uitgegroeid tot een veilige, vertrouwde plek voor Nederlandse cannabisconsumenten. Coffeeshops hebben nu en in de toekomst een belangrijke functie.

Opvallend is dat bijna de helft van de coffeeshops de brief aan de VNG-leden heeft ondertekend. Nog nooit zaten zoveel coffeeshops op één lijn. Woordvoerster Myranda Bruin, coffeeshoponderneemster in Rotterdam: “Coffeeshops werken met gekwalificeerd personeel en streven naar een goede relatie met de buurt en het lokaal bestuur. We geven voorlichting over de risico’s van cannabis en ontzeggen minderjarigen de toegang. Daarmee leveren wij een positieve bijdrage aan het beschermen van de volksgezondheid en vervullen wij een belangrijke functie in het verbeteren van het maatschappelijke en sociale klimaat in de gemeenten waarin we actief zijn. De coffeeshop is een geïntegreerd onderdeel van onze samenleving.”

 

De VNG neemt het coffeeshops kwalijk dat zij zaken doen in het criminele circuit. Maar dat verwijt heeft iets dubbels. De inkoop van cannabis is illegaal, dus moeten ze wel zaken doen met illegale toeleveranciers. Dat is een uitvloeisel van het gedogen van coffeeshops. Een coffeeshopexploitant kan domweg niet anders. Dat wil echter niet zeggen dat hier sprake is van doelbewust crimineel handelen. Voor de meeste coffeeshopexploitanten geldt dat zij liever zaken zouden doen met erkende toeleveranciers. De overheid laat op dit moment geen enkele ruimte rond de teelt, het vervoer en de inkoop van cannabisproducten.

De 232 coffeeshops pleiten daarom ook voor gecontroleerde cannabisteelt. Zij willen graag cannabisproducten in hun coffeeshops verkopen waarvan de herkomst en samenstelling bekend is. Ook willen zij eisen kunnen stellen aan de omstandigheden waaronder de cannabis is geteeld. Bruin: “Het is van cruciaal belang dat coffeeshopondernemers meedenken over de wijze waarop gecontroleerde teelt wordt geregeld. Wanneer consumenten het idee hebben dat coffeeshops alleen nog staatswiet verkopen zullen zij massaal hun toevlucht zoeken tot de illegale markt. Het is daarom van groot belang dat coffeeshops een breed aanbod kunnen blijven leveren.”

Oproep tot samenwerking van 232 coffeeshops aan de VNG-leden

Den Haag, 31 mei 2016

Geachte leden van de VNG,

Op 8 juni 2016 legt het VNG-bestuur tijdens de ALV een resolutie aan u voor waarin wordt gepleit voor een landelijk programma van experimenten met een geregelde cannabisketen. Het standpunt van het VNG-bestuur is onder meer gebaseerd op het rapport ‘Het failliet van het gedogen’ van de bestuurlijke werkgroep ‘Modernisering cannabisbeleid’. Als betrokken coffeeshopexploitanten hebben wij met veel interesse kennisgenomen van dat rapport. Wij delen de analyse dat het huidige beleid inconsistent is. De conclusie dat er na 40 jaar een einde moet komen aan het gedoogbeleid, delen wij echter niet.

De gesignaleerde problemen in het rapport hebben voor een belangrijk deel te maken met inconsistent beleid ten aanzien van de gehele cannabisketen (van productie tot en met verkoop). Het denkbeeld in het rapport dat de coffeeshop toe is aan vervanging gaat voorbij aan de bestaande cannabiscultuur in ons land. De coffeeshop is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een veilige, vertrouwde plek voor Nederlandse cannabisconsumenten en vormt de hoeksteen van het Nederlandse cannabisbeleid. Ondergetekende coffeeshops werken met gekwalificeerd personeel en streven naar een goede relatie met de buurt en het lokaal bestuur. We geven voorlichting over de risico’s van cannabis en ontzeggen minderjarigen de toegang. Daarmee leveren wij een positieve bijdrage aan het beschermen van de volksgezondheid en vervullen wij een belangrijke functie in het verbeteren van het maatschappelijke en sociale klimaat in de gemeenten waarin we actief zijn. De coffeeshop is een geïntegreerd onderdeel van onze samenleving. Deze voordelen blijven onderbelicht in het rapport.

Beleidsmakers en justitie plaatsen coffeeshopexploitanten vaak in een negatief daglicht en gaan bij de formulering van beleid voorbij aan de expertise uit de coffeeshopbranche. Onwetendheid is daardoor veelal de leidraad van het beleid, waardoor de samenleving de afgelopen jaren regelmatig met ongewenste neveneffecten van maatregelen is geconfronteerd, zoals bij de invoering van het B-criterium en I-criterium.

Ons wordt onder meer kwalijk genomen dat wij zaken doen in het criminele circuit. Maar dat verwijt heeft iets dubbels. De inkoop van cannabis is illegaal, dus wij moeten wel zaken doen met illegale toeleveranciers. Dat is een uitvloeisel van het gedogen van coffeeshops. Een coffeeshopexploitant kan domweg niet anders. Dat wil echter niet zeggen dat hier sprake is van doelbewust crimineel handelen. Voor de meeste coffeeshopexploitanten geldt dat zij liever zaken zouden doen met erkende toeleveranciers. De overheid laat op dit moment geen enkele ruimte rond de teelt, het vervoer en de inkoop van cannabisproducten. Toch wordt verwacht dat coffeeshops voldoende hasj en wiet in voorraad hebben om te kunnen

beantwoorden aan de vraag van consumenten. Zo niet, dan komen consumenten terecht bij straatdealers of andere illegale dealers wat tot ongewenste situaties op het gebied van de openbare orde en de volksgezondheid leidt.

Ook zouden coffeeshops te veel getransformeerd zijn tot commerciële verkooppunten. De omvang van coffeeshops hangt voor een belangrijk deel samen met het aantal coffeeshops in de regio. In driekwart van de Nederlandse gemeenten zijn coffeeshops niet toegestaan. Daardoor is de druk op de 103 gemeenten die wel coffeeshops hebben nodeloos groot. Volgens de meest recente cijfers van het Trimbos-instituut consumeren 870.000 Nederlanders regelmatig cannabis. De afgelopen jaren is het aantal coffeeshops volgens onderzoeksbureau Intraval afgenomen van 846 in 1999 tot 582 in 2015. De sterke daling van het aantal coffeeshops heeft onder andere te maken met de handhaving van contraproductief beleid (zoals het afstandcriterium dat geen enkele invloed heeft op de cannabisconsumptie onder minderjarigen). De gevolgen van de daling van het aantal coffeeshops zijn onvoldoende geëvalueerd. Ondertussen krijgen de overgebleven coffeeshops het steeds drukker. Dit kan leiden tot overlastproblematiek aan de voordeur en veiligheidsproblematiek aan de achterdeur.

In aanvulling op het rapport willen wij daarom de volgende punten onder de aandacht brengen:

1. Handelsvoorraad

Wij ervaren in toenemende mate problemen die samenhangen met de voorraad in de coffeeshop. De gedoogde handelsvoorraad is 500 gram. De dagelijkse praktijk dwingt coffeeshops om die handelsvoorraad meerdere keren per dag aan te vullen. Aangezien het aanvoeren van de handelsvoorraad niet onder het gedoogbeleid valt, moet dit illegaal gebeuren. Dat brengt extra veiligheidsrisico’s met zich mee. Het aanhouden van een handelsvoorraad buiten de coffeeshop wordt al evenmin gedoogd. Deze extra voorraad wordt regelmatig in beslag genomen door de politie. Dat zorgt voor een toename van illegale hennepteelt, de in beslag genomen cannabis moet immers opnieuw worden geteeld om aan de vraag te kunnen voldoen.

Met het vergroten van de toegestane maximale handelsvoorraad van de coffeeshop, bijvoorbeeld door een koppeling te maken tussen de handelsvoorraad en de belastingaangifte, kunnen bovengenoemde veiligheidsrisico’s worden teruggedrongen. Dit is ook op hoofdlijnen de conclusie van de adviescommissie Drugsbeleid, die in 2009 door de ministers van VWS, Justitie en BZK is ingesteld om te bekijken op welke punten het drugsbeleid aanpassing verdient om het ‘toekomstbestendig’ te maken. Uiteraard moeten afspraken over de handelsvoorraad wel onderdeel uitmaken van het (lokale) Bibob-beleid.

2. Gecontroleerde teelt

Wij willen in onze coffeeshops graag cannabisproducten verkopen waarvan de herkomst en samenstelling bekend is. Ook willen wij eisen kunnen stellen aan de omstandigheden waaronder de cannabis is geteeld. Dat biedt voordelen op het gebied van de veiligheid en openbare orde rondom teeltlocaties en waarborgt de bescherming van de volksgezondheid voor cannabisconsumenten.

3. Coffeeshops onderdeel van de oplossing

Coffeeshops zijn onderdeel van de oplossing, niet van het probleem. Wij zijn bereid te investeren in experimenten die tot doel hebben de kwaliteit van het product te bevorderen en de veiligheid te verbeteren. Met een beetje goede wil en een (lokale) aanpassing van de Wet Bibob kunnen burgemeesters ervoor zorgen dat coffeeshopexploitanten niet worden

afgerekend op slecht levensgedrag voor het aanhouden van een handelsvoorraad en het telen van cannabis voor coffeeshops. Dat maakt lokale experimenten met gecontroleerde teelt mogelijk.

Wij roepen u op bovenstaande punten mee te nemen bij uw beslissing over de resolutie over de modernisering van het cannabisbeleid.

Tot slot, wij hechten aan een goede verstandhouding met het lokale bestuur en zijn bereid de dialoog aan te gaan over hoe coffeeshops en gemeenten elkaar kunnen versterken. Graag zouden wij de ervaringen en expertise die wij in 40 jaar hebben opgedaan, inbrengen bij de modernisering van het cannabisbeleid. Wij kunnen ertoe bijdragen dat het beleid voldoende wordt afgestemd op de bestaande cannabiscultuur en de behoeften en beperkingen van cannabisconsumenten.

Hoogachtend,

Myranda Bruin, T 06 55 16 52 00, E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bart Vollenberg, T 06 39 39 20 64, E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Namens:

Actieve Bredase Coffeeshops (ABC) Bond van Cannabis Detaillisten (BCD) Leidse Vereniging van Cannabis Detaillisten (LVCD)

Platform Cannabisondernemingen Nederland (PCN) Stichting Maatschappij en Cannabis

Team Haarlemse Coffeeshopondernemers (THC) Vereniging Coffeeshops Eindhoven (VCE) De Achterdeur: Vereniging van Tilburgse coffeeshops (VDA) Vereniging van Haagse Coffeeshophouders (VHCS) Vereniging Officiële Coffeeshops Maastricht (VOCM) Vereniging Rotterdamse Coffeeshop Ondernemers (VRCO)

Coffeeshops:

Alkmaar: Any Time, High Time

Almere: Koffie & Dromen

Amsterdam: 1e Hulp, Abraxas, Amnesia, Baba, Babylon, Barney's, Barney's lounge, Best Friends Centrum, Best Friends Oost, Betty Boop, Boerejongens, Boerejongens West, Bros, Bullwackie, City Hall, Coffeeshop 137, Dampkring, De Bij, De Kade, De Keeper, De Kuil, De Republiek, De Supermarkt, De Tweede Kamer, DNA, Dutch Flowers, El Guapo, El Marssa, Goa, Green Place, Greenhouse Centrum, Greenhouse Lounge, Greenhouse Namaste, Greenhouse Tolstraat, Grey Area, Happy Feelings, Het Ballonnetje, Het Filiaal, High Time, Hugo de Groot, Hunters, Johnny, Kadinsky, Kashmir, Katsu, Loft, Magic, Media, Mediterrannee, Mellow Yellow, Millennium, Original Dampkring, Papillon, Popeye, Prix d'Ami, Relax, Resin, Rock-it, Roxy, Ruthless, Sensemillia, Siberië, Smoke Palace, Smokey, Speak Easy, Stones, t Keteltje, The Border, The Bulldog Energy, The Bulldog Havri, The Bulldog Port 26, The Bulldog Rock Shop, The Bulldog The First, The Noon, The Rookies, The Stud, Utopia, Voyagers, Warda I, Warda II, Ying Yang

Beverwijk: Life, Stingray, Splif, Taffne

Breda: De Baron, Fly ’n High, Het Paradijs, Majestik, Pax, Purple Rain, Sky, The Cat

Bussum: Piramide

Den Bosch: Expres'Zo, Grass Company, Meetpoint, Pistache

Den Haag: Achterhuis, Bazra, Blue en White, Boereschuurtje, Cremers, De Hut, De Mazzelaar, Demo, Dizzy Duck, Fly High, Fly II, Galaxy, Greenhouse III, Happy Smile, Le Mistral, Meneer Jansen, No limit, Simpel minds, Sky High, Space Ball, Sympathy, The Box, The Crow, The Game, Waterworld

Eindhoven: Apotheker, Casablanca, Cool, Euro Garden, High Times, Indian Dylan, Meetpoint, Pink, Upstairs

Enkhuizen: De Poort

Eygelshoven: Quiam

Goes: Aarden

Gorinchem: De Bovenstad, De Vrolijke Gaper, Havenzicht

Groningen: De Driemaster, Dees, De Vliegende Hollander, Reykjavik, Taverne Oasis, The Clown

Haarlem: Birdy, Dreamland, Easy Going, Empire, High Times, Join us, Key-West, Liberty, Maximillian, Regine, Sandman, Take Away, The Lounge, Willie Wortel's Indica, Willie Wortel's Sativa, Willie Wortel’s Sinsemilla

Hellevoetsluis: Barbershop

Hengelo: Rokade

Hoofddorp: De Groene Gaper, Superfly

Leerdam: Notos

Leeuwarden: De Os, Koffiehuis De Zone

Leiden: Bebob, Coffee en Dreams, Double Aa, Eerste kamer, Goa, Groenewoud, Happy Days, High Society, Paradise, Relaxed, t Leidseplein

Lelystad: Koffie & Dromen

Lisse: Happy Days

Maassluis: Quasi

Maastricht: Black Widow, Club ’69, Cool Running, Easy Going, Fantasia, Heaven 69, Kosbor, Lucky Time, Maxcy’s, Mississippi, Missouri, Slow Motion

Nijmegen: De Kronkel

Purmerend: Anna, Splif

Roermond: Skunk, Sky

Rotterdam: Charlois, Collosseum, De Grasspriet, De Huyskamer, Happy Days, Inpetto, Out of Time, Out of Time's Puck, Pluto, The 4 floors

Sittard-Geleen: Relax, Skunk

Soest: Hacas

Tilburg: Africa, Casa, Crackers, De Muze, Maximillian, Ochtendgloren, Pasja, The Grass Company, Toermalijn

Utrecht: Hi-Lo, ‘t Grasje

Venlo: Nobody’s Place

Vlissingen: Aarden

Weert: Paradox, Stadkoffiehuis De Hobbit

Zwijndrecht: Xpresso

Zwolle: Sky High, The New Balance