"Het leven van een minister is ook een kwestie van tellen."

Minister van Veiligheid en Justitie dhr. Opstelten: "Het leven van een minister is ook een kwestie van tellen."(Algemeen overleg Georganiseerde criminaliteit,Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie Tweede Kamer, 12 februari 2015)

De heer Segers (ChristenUnie): (...) soms is politiek ook het tellen van meerderheid en minderheid. Ik tel een meerderheid voor handhaving van een stringent coffeeshopbeleid. Er is een meerderheid die de minister daarin wil steunen. Wat mij betreft maakt de minister daar gebruik van. (Algemeen overleg Coffeeshopbeleid, Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie Tweede Kamer, 3 juli 2013)

Tel mee met Opstelten - Wie steunen mij in de Eerste Kamer (75 zetels)?

De "cannabisonvriendelijke" meerderheid: 41 zetels = VVD (16 zetels) + CDA (11 zetels) + PVV (10 zetels) +ChristenUnie (2 zetels) + SGP (1 zetel) + OSF (1 zetel).De "cannabisvriendelijke" minderheid: 34 zetels =  PvdA(14 zetels) + SP (8 zetels) + D66 (5 zetels) + GroenLinks (5 zetels) + 50PLUS (1 zetel) + PvdD (1 zetel).

Het wetsvoorstel 32 842 (wijziging van de Opiumwet om alle handelingen die illegale hennepteelt voorbereiden en bevorderen strafbaar te stellen met een gevangenisstraf tot 3 jaar of een geldboete) is op 11 november 2014 bij hoofdelijke stemming met 39 stemmen voor (van VVD, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP en OSF) en 31 stemmen tegen (van PvdA, SP, D66, GroenLinks 50PLUS en PvdD) aangenomen. Dit zijn 70 van de 75 Eerste Kamerzetels: 5 Eerste Kamerleden hadden zich wegens ziekte of verblijf elders afgemeld.

Tel mee met Opstelten - Wie steunen mij in de Tweede Kamer (150 zetels)?

De "cannabisonvriendelijke" meerderheid (tegen experimenten met gereguleerde en gecertificeerde hennepteelt t.b.v. coffeeshops):77 zetels = VVD (41 zetels) + CDA (13 zetels) + PVV (12 zetels) + ChristenUnie (5 zetels) + SGP (3 zetels), Groep Bontes/van Klaveren (2 zetels), Van Vliet (1 zetel).De "cannabisvriendelijke" minderheid (voor experimenten met gereguleerde en gecertificeerde hennepteelt t.b.v. coffeeshops): 73 zetels = PvdA (36 zetels) + SP (15 zetels) + D66 (12 zetels) +GroenLinks (4 zetels) + PvdD (2 zetels) + 50PLUS (1 zetel) + 50PLUS/Klein (1 zetel) + Groep Kuzu/Öztürk (2 zetels - de redactie neemt aan dat deze groep, onlangs uit de PvdA gestapt, het standpunt van de PvdA aangaande gedoogde experimenten trouw zal blijven).

24077-323 Motie d.d. 16 oktober 2014 - Motie van de leden Berndsen-Jansen (D66) en Van Nispen (SP) over een proef met gereguleerde en gecertificeerde hennepteelt ten behoeve van coffeeshops73 Voor - 50PLUS, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP. 77 Tegen - PVV, CDA, Groep Bontes/Van Klaveren, ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet. De motie is verworpen.