Hoofd Menu

Experiment Tiel

De Gelderlander 6-6-2019 

De gemeenteraad is nog niet akkoord met de deelname, maar Tiel wil toch vast meedoen met de selectieprocedure. Aanleiding daarvoor is dat de belangstellingstermijn op 10 juni verloopt. Deelname gebeurt dan ook onder voorbehoud van besluitvorming door de raad die zich er op een later moment over buigt. In totaal mogen er maximaal tien gemeenten daadwerkelijk deelnemen aan de proef.

Als Tiel meedoet, betekent dat dat de coffeeshops in Tiel verplicht moeten meedoen. Ze mogen dan uitsluitend wiet in- en verkopen die afkomstig is van telers die door het Rijk worden aangewezen en gecertificeerd. Volgens burgemeester Hans Beenakker zijn dat er maximaal tien die elk tien soorten wiet mogen verkopen. ,,Het idee erachter is dat de achterdeurproblematiek wordt weggenomen”, aldus Beenakker. ,,In het gekke systeem dat we nu hebben, de gedoogconstructie, moeten de shops illegaal wiet inkopen.’’

Drie coffeeshops negatief over experiment

Beenakker heeft al gesprekken gevoerd met de eigenaren van die vier coffeeshops die Tiel rijk is. Van de vier eigenaren zijn er drie niet blij met het experiment. ,,Hun argument is dat elke coffeeshop eigen producten heeft’', aldus Beenakker. ,,Het is lastig als je dan van tevoren vastgesteld spul moet kopen. Ze moeten daarnaast dus verplicht meedoen en hebben zorgen over de straathandel.’’

Volgens Beenakker brengt de proef wel handhavingsproblemen voor de gemeente met zich mee. ,,Daar komt budget voor beschikbaar, maar het is nog onduidelijk in hoeverre dat onze kosten gaat dekken.’’ Die handhaving zit volgens hem in de controle van verplaatsing van de handel naar de straat én in controle van de coffeeshophouders. ,,Daar zijn vragen over gesteld aan het ministerie. Het is daarnaast ook nog onduidelijk of hasj onderdeel is van dit experiment. Als dat niet meer mag worden verkocht, kun je wel voorspellen wat er op straat gaat gebeuren.’’

Volgens Beenakker kan de gemeente zich op elk moment terugtrekken uit het experiment. ,,En als we de deelname doorzetten, is het natuurlijk nog maar de vraag of we worden uitgekozen.’’

Eerder deze week liet ook Culemborg weten te willen meedoen aan de proef. Steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zien onder de huidige voorwaarden echter geen heil in deelname. Wageningen besloot om diezelfde reden zich niet in te schrijven.