Hoofd Menu

Experiment Helmond

Helmond • 1 coffeeshop •

ED 07-06-2019 Helmond wil wietproef en tweede coffeeshop koppelen

"Helmond meldt zich aan voor de landelijke proef met legale wietteelt. En het wil deelname verbinden aan de opening van een tweede coffeeshop in de stad.

Voor zover bekend is Helmond de enige kandidaat-proefgemeente die een koppeling wil maken tussen deelname aan het experiment en uitbreiding van het aantal coffeeshops. „Dat kan van toegevoegde waarde zijn”, zegt burgemeester Elly Blanksma. Ze doelt op het gegeven dat een ondernemer dan helemaal legaal kan beginnen (verkoop én inkoop). Dat zou nieuwe inzichten kunnen opleveren.

Begin mei bleek dat in de Helmondse politiek ruime meerderheden zijn voor deelname aan de wietproef en de komst van een tweede coffeeshop. Om dat laatste mogelijk te maken, kunnen de eerdere criteria worden versoepeld, vinden de voorstanders. Blanksma schaart zich achter deze lijn. Ze ziet ‘op meerdere plekken in de stad mogelijkheden’ voor een extra verkooppunt."

 

Raadsinformatiebrief 79 06-06-2019 Aanmelding Helmond experiment gesloten coffeeshopketen

"Geachte leden van de raad,

De gemeente Helmond meldt zich deze week aan voor het experiment gesloten coffeeshopketen. Burgemeester Blanksma bevestigt de interesse van onze gemeente komende vrijdag officieel per brief en reageert daarmee op de door minister Grapperhaus gestelde deadline waarin was aangegeven dat gemeenten tot 10 juni hun interesse kenbaar konden maken."

 

Experiment gesloten coffeeshopketen Gemeente Helmond Belangstellingsregistratie juni 2019

"Gemeente Helmond deelnemer wietexperiment

Deelname aan het experiment past bij het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het vinden van landelijke oplossingen voor de ongewenste maatschappelijke effecten die het Nederlandse gedoogbeleid teweeg brengt. De motivering van de gemeente Helmond om deelnemer te zijn in het wietexperiment kent daarnaast nog een aantal belangrijke onder-scheidende aspecten:

Koppeling wietexperiment met opening tweede coffeeshop

Als gemeente met ruim 91.000 inwoners wil Helmond met twee coffeeshops deelnemen aan het experiment. Daarbij betreft het één bestaande coffeeshop die sinds jaren op dezelfde locatie is gevestigd. Mocht Helmond gaan deelnemen aan het experiment, dan wordt naar alle waarschijnlijkheid een tweede, gereguleerde coffeeshop in de stad geopend. De beleids-regel hieromtrent stel ik, bij toekenning van de pilot aan Helmond, direct vast. Het staat vast dat de exploitant van deze tweede coffeeshop zich (vooraf) conformeert aan de voorwaarden van het experiment, waarmee de bereidwilligheid van deze exploitant is gegarandeerd.

Verzekerd van voldoende politiek-bestuurlijk draagvlak

In het coalitieakkoord gemeente Helmond 2018 - 2022 ‘Helmond. Stad in Beweging.’is vermeld dat Helmond openstaat voor de regulering van wietteelt, om daarmee een krachtig, eenduidig beleid te kunnen ontwikkelen voor de huidige drugsproblematiek en forse ‘achterdeurproblematiek’ die de stad kent. Op 7 mei jongstleden heb ik opnieuw bij de gemeenteraad het draagvlak gepolst voor deelname aan het experiment. Ik voel mij door zowel het college van burgemeester en wethouders, als door een ruime meerderheid van de gemeenteraad voldoende gesteund in de aanmelding van Helmond als deelnemende gemeente in het experiment"