Experiment Amersfoort

Amersfoort • 3 coffeeshops •

Raadsinformatiebrief 29-05-2019 Experiment gesloten coffeeshopketen

"Communicatieboodschap

Het experiment gesloten coffeeshopketen (ook bekend als ‘wietexperiment’) is volgens het college in de huidige opzet helaas niet uitvoerbaar. Dit vanwege de strikte spelregels, de financiële en juridische risico’s voor de gemeente en het gebrek aan draagvlak bij de huidige Amersfoortse coffeeshophouders. Daarnaast voorziet het college dat het experiment negatieve gevolgen zal hebben voor het huidige coffeeshopbeleid. Het college kan zich dan ook niet vinden in de (voorwaarden van) de huidige opzet van het experiment en besluit daarom de gemeente Amersfoort niet aan te melden voor deelname.

Vervolgstappen: Geen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Amersfoort,

de secretaris, de burgemeester."