Hoofd Menu

Experiment Breda

Breda • 8 coffeeshops •

BN De Stem 23-05-2019 Bredase coffeeshops twijfelen over wietexperiment

Dat schrijven de vereniging van Actieve Bredase Coffeeshopondernemers (ABC) in een brief aan gemeentebestuur en –raad van de stad die zich vorige week in principe heeft aangemeld voor deelname aan de wietproef die in 2021 zijn beslag moet krijgen.

Volgens voorzitter Margriet van der Wal van de vereniging staan de acht Bredase coffeeshops achter legalisering van cannabis. “We bestaan al bijna dertig jaar. De wens en roep om legalisatie van onze zogenaamde achterdeur bestaat al net zo lang. Dat de regering een mogelijkheid heeft gecreëerd om de teelt van cannabis te legaliseren is dan ook heel positief ontvangen.”
Maar, voegt Van der Wal er aan toe, ‘er zijn grote zorgen over het uiteindelijke resultaat van het experiment’. Waarbij zij doelt op mogelijke inkomstenderving en ‘verstoring van de openbare orde’ in Breda.

 

Vergadering Sessie Commissiekamer 23-05-2019 gemeente Breda

Op verzoek van de raad geeft de portefeuillehouder een toelichting op de raadsbrief "Experiment gesloten coffeeshopketen". Tijdens de toelichting wordt de raad geinformeerd over het experiment, de mogelijkheden van het experiment en de randvoorwaarden van het experiment.

Beeldvormende bespreking 23-05-2019 gemeenteraad (o.a. inspreker Rick Brand namens Actieve Bredase Cofeeshops ABC).

 

Presentatie burgemeester experiment raad 2 23-05-2019

breda 23 05 2019 powerpointpresentatie depla

 

BN de stem 13-05-2019 Breda meldt zich aan voor wietproef

"Depla heeft steun voor deelname aan het experiment vanuit de gemeenteraad. Hoewel Breda zich nu heeft aangemeld, houdt de burgemeester nog een slag om de arm eer deelname definitief is. Er staat wat hem betreft nog een aantal vragen open waarover hij duidelijkheid wil.

"Daarbij gaat het om aanpak van eventuele negatieve neveneffecten van de proef. Bijvoorbeeld als er bepaalde coffeeshops in de gemeente zijn die weigeren aan de proef deel te nemen. Depla vindt dat het Rijk gemeenten moet steunen, mocht een en ander tot problemen leiden. “Het gaat per slot van rekening om een landelijk experiment. Financiële en juridische risico’s mogen niet bij de gemeenten liggen die aan de proef meedoen. Want een gemeente voert geen lokaal, maar een landelijk experiment uit", aldus Depla. Ook verwacht hij steun vanuit Den Haag als het gaat om extra handhavingscapaciteit als blijkt dat die nodig is."

 

Raadsbrief 13-05-2019 Experiment gesloten coffeeshopketen bijlage

"Maar ik concludeer dat de wijze waarop u tot op heden in het proces serieus geluisterd heeft naar de inbreng vanuit de betrokken partijen, mij het vertrouwen geeft dat ook op de nog openstaande vraagpunten een bevredigend antwoord komt. Dit en de door de gemeenteraad van Breda herhaaldelijk uitgesproken steun voor deelname aan het experiment, geven mij aanleiding om mijn belangstelling ter herhalen deel te nemen met de gemeente Breda aan het experiment. Ik verzoek u daarom Breda op te nemen in de belangstellingsregistratie als kandidaat voor deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen. Nogmaals dit in het vertrouwen dat de nog openstaande vraagpunten voor het definitief worden van de selectie van de deelnemende gemeenten in overleg zullen worden opgelost.

Hoogachtend,

Dr.P.F.G. Depla

Burgemeester van Breda"

 

Brief 06-05-2019 Actieve Bredase Coffeeshops over het experiment gesloten coffeeshopketen

brief abc breda 06 05 2019 compleet 1brief abc breda 06 05 2019 compleet 2brief abc breda 06 05 2019 compleet 3brief abc breda 06 05 2019 compleet 4brief abc breda 06 05 2019 compleet 5