Experiment Genomineerd

overzicht aangemelde en genomineerde gemeenten experiment sept. 2019 2

1. Aan het experiment nemen de volgende gemeenten deel:

a. Almere
b. Arnhem
c. Breda
d. Groningen
e. Heerlen
f. Hellevoetsluis
g. Maastricht
h. Nijmegen
i. Tilburg
j. Zaanstad

2. De gemeenten Breda, Heerlen en Maastricht worden voor de toepassing van het bij of krachtens de wet bepaalde tevens aangemerkt als grensgemeente.


Zaanstad • 3 coffeeshops • De Orkaan 02-04-2021 Zaanstad tegen legle wietplantage  Bij Zaanstad is een aanvraag binnengekomen van een bedrijf dat een legale wietteelt in de gemeente ...
Laad Meer