Eerste Kamerverkiezingen 26 mei 2015 - Alle 570 Provinciale Statenleden hebben op dinsdag 26 mei 2015 een stem uitgebracht voor de Eerste Kamerverkiezingen. De opkomst was daarmee 100%. Er zijn geen blanco of ongeldige stemmen uitgebracht. Van de 570 stemmen zijn er 21 bij volmacht uitgebracht. De 75 leden van de Eerste Kamer worden eens in de vier jaar door middel van 'getrapte verkiezingen' gekozen. Burgers kiezen de leden van de Provinciale Staten en zij kiezen dus op hun beurt de leden van de Eerste Kamer.
De aanstaande Eerste Kamerverkiezingen zijn 27 mei 2019. Hieraan doen 15 partijen mee. Forum voor Democratie doet als nieuwe partij mee in 12 provincies, DENK doet mee in vier provincies en een blanco lijst doet alleen mee in een kieskring, namelijk Bonaire. 

Add a comment
Lees meer...

De wijziging van de Opiumwet om alle handelingen die illegale hennepteelt voorbereiden en bevorderen strafbaar te stellen met een gevangenisstraf tot 3 jaar of een geldboete werd in het najaar van 2014 in de Eerste Kamer behandeld. Het kabinet denkt met deze wijziging een bijdrage te leveren aan de bestrijding van illegale hennepteelt. Met dit wetsvoorstel (32 842, nr. 2) worden personen en bedrijven die geld verdienen met de levering van goederen of diensten en de financiering van illegale hennepteelt strafbaar. Het gaat bijvoorbeeld om growshops, transport- en distributiebedrijven, verhuurders van loodsen en schuren, elektriciens die illegale elektrische installaties aanleggen of de handel in kant-en-klaar ingerichte kasten voor de illegale hennepteelt (deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer). Het wetsvoorstel 32 842 is op 6 juli 2011 ingediend bij de Tweede Kamer en op 2 april 2013 aangenomen; PVV, SGP, CDA, ChristenUnie en VVD stemden voor.

Add a comment
Lees meer...
Dit is alles