THC Monitor 2018-2019

In opdracht van het ministerie van VWS is het twintigste jaarlijks onderzoekTHC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops gedaan door het Trimbos Instituut (Niessink en Bossong) naar de sterkte van cannabisproducten zoals die in ad random 50 Nederlandse coffeeshops te koop worden aangeboden. Ten behoeve van het onderzoek zijn 55 monsters nederwiet (meest populaire variant), 76 monsters buitenlandse hasj, 9 monsters wiet van buitenlandse herkomst en 7 monsters hasj bereid uit nederwiet aangekocht. Ook werden 49 wietmonsters aangekocht die door de medewerkers van de coffeeshops werden aangemerkt als het “meest sterk”.
Elk 10monster werd in het Limburgse lab ook duplo getest op THC, CBD en CBN. De aankoop geschiedde anoniem. Het is daarom niet te achterhalen welk cannabissample uit welke coffeeshop afkomstig is. 

 

Geïmporteerde hasj bevat gemiddeld meer THC dan geïmporteerde wiet (24,8% versus 3,7%; dit onderzoek) en Nederlandse hasj (nederhasj) bevat gemiddeld meer THC dan Nederlandse wiet (26,0% versus 16,7%; dit onderzoek). 

Het gemiddelde THC-percentage in nederwiet was dit jaar 16,7% (meting 2018/2019) en vergelijkbaar met dat in de meting van vorig jaar (16,8%). Tot in 2004 steeg het gemiddelde percentage THC in nederwiet (Pijlman et al., 2005). In de daaropvolgende jaren was, tot 2013, sprake van een geleidelijke daling, sinds 2013 was weer een lichte stijging waarneembaar (13,5% in 2013 versus 16,7% dit jaar). Dat geldt voor de meest populaire variant, dus de soort die in de coffeeshop het meest wordt verkocht (Niesink et al., 2015). 

De gemiddelde THC-concentratie in wiet die werd aangekocht als het “meest sterk” verschilde niet significant t.o.v vorig jaar (18,4% in 2018/2019 versus 19,5% in 2017/2018). Ook het gemiddelde THC-gehalte van deze sterkste soort steeg tot 2004, waarna tot 2014 een daling te zien was; sindsdien is het gehalte weer gestegen (van 15,3% in 2014 naar 18,4% dit jaar). Het gemiddelde THC-percentage in de als sterkst verkochte nederwiet verschilt van dat van de meest populaire nederwiet (18,4% versus 16,7%). De meeste nederwiet die in coffeeshops verkocht wordt bevat tussen de 15 en 20% THC. 

Geïmporteerde wiet bevatte gemiddeld minder THC dan de andere cannabisproducten (3,7%). Dit product liet door de jaren heen de minste schommelingen in THC-gehalte zien, maar het afgelopen jaar daalde het gemiddelde THC-gehalte flink (van 6,6% vorig jaar naar 3,7% dit jaar). Nederlandse hasj bevatte gemiddeld het meeste THC (26,0%). Deze producten zijn in een beperkt aantal coffeeshops beschikbaar. 

Het THC-percentage voor geïmporteerde hasj was het afgelopen jaar gemiddeld 24,8%. Dit verschilt (net) niet significant van de 23,5% die vorig jaar werd gemeten. Voor de geïmporteerde hasj geldt dat het gemiddelde THC-gehalte door de jaren heen meer schommelt dan dat van nederwiet. Het gemiddelde THC-gehalte in dit product is echter sinds 2014 wel geleidelijk aan gestegen en is nog nooit zo hoog geweest als het afgelopen jaar (14,9% in 2014 naar 24,8% in 2018).
Het gemiddelde THC-gehalte in geïmporteerde hasj was door de jaren heen vaak vergelijkbaar met dat van nederwiet. Het meest in het oog springend verschil in samenstelling tussen beide soorten is dat geïmporteerde hasj, in tegenstelling tot nederwiet, ook een aanzienlijke hoeveelheid CBD bevat. 

Nederwiet, geïmporteerde wiet en nederhasj bevatten nauwelijks CBD. Ten opzichte van de voorgaande meting daalde de hoeveelheid CBD in geïmporteerde hasj significant (6,1% in 2018/2019 versus 8,5% in 2017/2018). De veranderingen in samenstelling van geïmporteerde hasj worden vermoedelijk veroorzaakt door de steeds hogere THC- concentraties en lagere CBD-concentraties van de veelal uit Marokko afkomstige hasj (en door hasjblocks; nederlandse genetica hasj, traditioneel 52 versus block 18). Het gemiddelde CBD-gehalte in nederwiet lag net als in voorgaande jaren onder de 1%. 

Prijs
De prijs die voor een gram nederwiet (populaire variant) werd betaald is ten opzichte van vorig jaar niet significant veranderd (€9,90 in 2018/2019 t.o.v. €10,09 in 2017/2018). Dit geldt ook voor de prijs voor een gram van de “sterkste” wietvariant (€12,99 t.o.v. €12,26 in 2017/2018). De prijs voor een gram geïmporteerde wiet schommelde de afgelopen 10 jaar tussen de €4,- en de €6,- per gram en was aanzienlijk lager dan die van de andere cannabisproducten (€4,39 in 2019).
De prijs voor een gram nederhasj was altijd hoger dan voor een van de andere cannabisproducten (€13,64 ten opzichte van €25,92 in de vorige meting, door het geringe aantal samples zijn er grote schommelingen in prijzen tussen de jaren, maar de daling dit jaar springt toch behoorlijk in het oog). Ook in het geval van de geïmporteerde hasj is sprake van een geleidelijke prijsstijging, van €6,29 per gram in 2000 tot €9,97 per gram in 2019. In de periode 2007 tot 2012 stegen de prijzen van de cannabisproducten (met name nederwiet) in de coffeeshops. In het algemeen geldt dat voor een cannabisproduct (wiet of hasj) met een hoger percentage THC een hogere prijs moet worden betaald. 

Bij het discussie-hoofdstuk wordt door de onderzoekers alvast voorgesorteerd op andere wijzen van cannabisconsumptie dan roken en wordt naar Amerikaanse trends met edibles verwezen, niet onverstandig met het rookruimteverbod in het vizier uiteraard!