Besluit Wob verzoek softdrugsbeleid & internationale implicaties

De Minister van Algemene Zaken heeft op 6 november 2018 een besluit genomen op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over het softdrugsbeleid in Nederland en de internationale implicaties van het Nederlandse gedoogbeleid toegespitst op het jaar 1996.

Onderzoeksjournalist Jos Slats  is heeft in het kader van een documentaire  voor KRO/NCRV via een Wob procedure interessante  stukken uit 1996 boven tafel gekregen over de druk die de Franse regering uitoefende op de Nederlandse regering aangaande het Nederlandse softdrugsbeleid. Journalist Derrick Bergman reconstrueerde hieruit de nodige aanvaringen tussen Franse en Nederlandse persidenten Jaques Chirac en Wim Kok. Het leidde tot een forse  aanscherping van het Nederlandse gedoogbeleid (softsecrets, maart 2019).