Monitor afstandscriterium coffeeshops Amsterdam

 

Monitor afstandscriterium coffeeshops Amsterdam

De invoering van een lokaal afstandscriterium in Amsterdam per 1 januari 2014 zou ertoe leiden dat 2 coffeeshops hun gedoogverklaring verliezen omdat ze binnen een straal van 250 meter van een school liggen. Gezien het aantal coffeeshops wordt het afstandscriterium in Amsterdam gefaseerd ingevoerd zodat niet alle coffeeshops tegelijk verdwijnen.
De probleemstelling bij dit onderzoek betrof: ‘Wat zijn de gevolgen van de beperkte openingstijden en sluitingstijden in de omgeving van scholen, voor de druk op omliggende coffeeshops en de overlast rondom coffeeshops en scholen?’. De voornaamste bevindingen:
- Het gemiddeld aantal bezoekers van omliggende coffeeshops steeg.
- De stijging van het aantal coffeeshopbezoekers in omliggende gebieden leidde niet tot een toename van overlast gevend gedrag.
- Politiecijfers laten geen stijging van meldingen van incidenten zien.
- Sluiting  van coffeeshops leidde niet tot andere beleving van leefbaarheid bij omwonenden.
- De overlast die omwonenden ervaren heeft met name betrekking op geluidsoverlast.
- Volgens vertegenwoordigers van de betrokken scholen zet de nabijheid van coffeeshops bij scholen scholieren er niet toe aan om cannabis te gaan gebruiken. 

Reflectie – Symboolpolitiek en de handhaving van het afstand/scholencriterium is een uitwas betreffende de politieke wietpasdeal tussen voormalig Minister Opstelten en wijlen burgemeester van der Laan de Amsterdams A en I criterium handhaving af te kunnen wenden.

Intraval, september 2015. https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Coffeeshopbeleid/Documenten/Monitor_afstandscriterium_coffeeshops_Amsterdam/monitor-afstandscriterium.pdf  

Ook: Pilot verplaatsing van 5 Amsterdamse coffeeshops, doel: inzicht krijgen in overlast/beeldvorming rond coffeeshops, voorwaarden aan locatie, exploitant en bedrijfsvoering die bijdragen aan een kleinschalige, transparante en beheersbare branche,  waarbij de exploitant kan kiezen uit drie opties: 'alleen ter plekke consumeren', 'alleen afhalen' of een combinatie van deze twee. Terugkeer is niet mogelijk, want de achtergebleven locatie wordt van de lijst met gedoogde verkooppunten gehaald. De nieuwe locatie is tijdelijk, voor twee jaar. De coffeeshops die mee doen in de pilot worden gedurende die tijd gemonitord.

Bestuursdienst gemeente Amsterdam 12-01-2012 https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Coffeeshopbeleid/Documenten/Pilot_coffeeshops_in_Amsterdam/amsterdam_pilot_coffeeshops_jan2012.pdf