Ranking van drugs

Ranking van drugs


Het RIVM-onderzoek heeft in opdracht van het ministerie van VWS onder CDA-minister Klink onderzoek betreft een nieuwe risico-evaluatie uitgevoerd, daarbij zijn 19 genotmiddelen gerangschikt naar hun schadelijke karakter en zijn zowel op individueel niveau gemeten als op het niveau van de samenleving in zijn geheel.


Alcohol en tabak scoren hoog op de schaal van schadelijkheid voor de volksgezondheid en zijn daarmee relatief schadelijker dan veel andere soorten drugs. Heroïne en crack blijken samen met alcohol en tabak relatief het meest schadelijk te zijn. Paddo's, LSD en Khat scoren relatief laag op deze lijst. Het gebruik van cannabis (op nr. 11) en ecstasy valt in deze rangschikking op individueel niveau in de midden-categorie, maar scoren vanwege de omvang van het gebruik hoger als je naar de schadelijkheid voor de gehele bevolking kijkt.


De rangschikking is bepaald op basis van de driedeling: hoe giftig is het middel (op korte en lange termijn), hoe verslavend is het, en wat is de maatschappelijke schade. Voorbeelden van de laatste factor zijn agressie, verkeersonveiligheid, arbeidsverzuim en zijn zowel op individueel niveau gemeten als op het niveau van de samenleving in zijn geheel. Bezien vanuit de gehele samenleving stijgt de schadelijkheid van deze middelen als ze veel worden gebruikt. De maatschappelijke schade gaat dan zwaarder wegen.


De evaluatie is uitgevoerd door een panel van 19 experts, die de schadelijkheid beoordeelden op basis van hun eigen wetenschappelijke expertise en de beschikbare literatuur over de middelen. Deze onderzoekswijze is in Nederland voor het eerst op drugs en genotsmiddelen toegepast; internationaal gezien was het de tweede keer. De bevindingen van deze onderzoeken komen overeen.


⦁ 01  Crack
⦁ 02  Heroïne
03  Alcohol
04  Tabak
⦁ 05  Cocaïne
⦁ 06  Methamfetamine
⦁ 07  Methadon
⦁ 08  Amfetamine
⦁ 09  GHB
⦁ 10  Benzodiazepines
11  Cannabis
⦁ 12  Buprenorfine
⦁ 13  Ecstasy (MDMA)
⦁ 14  Ketamine
⦁ 15  Methylfenidaat (Ritalin)
⦁ 16  Anabole steroïden (AAS)
⦁ 17  Khat
⦁ 18  LSD
⦁ 19  Paddo's


Reflectie - Naar aanleiding van een soortgelijk onderzoek naar schadelijkheid van verschillende drugs in 2007 in Engeland via The Lancet en nadien onder leiding van prof. David Nutt is er in 2009 ook zo’n onderzoek in Nederland gedaan, waarbij de factoren van individuele schade en maatschappelijke schade zijn verdisconteerd in de uiteindelijke ranking naar schadelijkheid. Deze ranking weegt bij de strafmaat rond overtredingen bij deze middelen echter geen rol; criteria voor het bepalen van de hoogte van de strafbedreiging (strafrechterlijk, bestuursrechterlijk en civiel) betreffen: “dat het begaan van ernstige strafbare feiten op passende wijze wordt gestraft” en dat “straffen, evenredig aan de ernst van de strafbare feiten” dienen te zijn. Wat de vraag oproept naar welke betekenis deze ranking nu eigenlijk zou moeten hebben als het gaat om het gevoerde drugsbeleid? Zeker aangezien Khat nav de commissie Garretsen ook onderworpen zou worden aan een revisie t.b.v plaatsing op de opiumlijst, terwijl die op de schaal naar schadelijkheid tot 19 onderin op plaats 17 staat en in Nederland nauwelijks voorkomen (persoonlijke communicatie T. Nabben).

RIVM, 2009 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2009/07/02/rivm-ranking-van-drugs-een-vergelijking-van-de-schadelijkheid-van-drugs