Tussen onder en boven. Productie en distributie van softdrugs in Noord-Nederland

Tussen onder en boven. Productie en distributie van softdrugs in Noord-Nederland

Uit onderzoek van onderzoeks- en adviesbureau Intraval in opdracht van Politie en Wetenschap blijkt dat in Noord-Nederland in de 50 coffeeshops naar schatting jaarlijks maximaal 10 ton aan softdrugs wordt doorverkocht met een omzet van bijna 90 miljoen euro. De distributieketen is erg divers met nadrukkelijk een rol voor de professionele tussenhandel die in tijden van schaarste de aanvoer organiseert. Niet alle geproduceerde hennep eindigt bij coffeeshops; een deel komt terecht bij (straat)dealers en een deel wordt naar het buitenland geëxporteerd. Door de tussenhandel is de oorsprong van de softdrugs uiteindelijk niet meer goed te achterhalen, ook niet voor de eindgebruikers. De onderzoekers doen aanbevelingen om als politie de productie- en distributienetwerken beter in kaart te brengen. 


Reflectie - de methodiek bij deze studie werd gebaseerd op landelijke omzet-data gemiddelden a 90 miljoen, waarbij met de factor ‘lokale context’ onvoldoende rekening is gehouden.


(zie ook radio omrop fryslan interview met ten Bloemendal/Coffeeshop de Os in Leeuwarden 27-9-2017: https://www.omropfryslan.nl/nieuws/757229-die-90-miljoen-omzet-klopt-niet-volgens-coffeeshophouder).


J. Snippe, R. Mennes, M. Sijtstra, B. Bieleman (Intraval). Politie en Wetenschap, september 2017 http://www.intraval.nl/nl/b/b155.html