De markt voor coffeeshops in de gemeente Rotterdam 2016-2021.

De markt voor coffeeshops in de gemeente Rotterdam 2016-2021

De gemeente Rotterdam heeft onderzoeksbureau Ecorys opdracht gegeven voor een economisch behoefte onderzoek, waarbij door de vraag en aanbod van cannabis vast te stellen aangegeven kan worden hoeveel coffeeshops de gemeente Rotterdam nodig heeft. Ecorys stelt in de inleiding:

“Het is bepaald geen gewoonte in ons land om voor een grootstedelijke gemeente uit te rekenen hoeveel coffeeshops er (minimaal) benodigd zijn”.

Een analyse op de softdrugssector zorgde hierbij voor beperkingen, onder meer door de variërende leeftijdsindelingen in vergelijking met andere bedrijfstakken. Door Ecorys werd voor de vraagzijde gebruik gemaakt van data door de tweejaarlijkse GGD Rotterdam Rijnmond-monitor, waaruit blijkt dat 11% van de Rotterdammers bewoners een recente cannabisgebruiker is.
Gemiddeld wordt er door een consument 14 keer per maand cannabis in de coffeeshop aanschaft, maar hoeveel dat gemiddeld is per keer blijft onduidelijk bij het vaststellen van het Rotterdamse economische volume. Voor 2021 wordt op basis van een trend-extrapolatie verwacht dat rond de 12,5% van de Rotterdammers een recente cannabisgebruiker zal zijn. Zonder toeristen zou Rotterdam daartoe 34 coffeeshops nodig hebben, en met toeristen (binnenlandse en buitenlandse) 41 coffeeshops wordt geconcludeerd. 
In 2016 waren er feitelijk 38 coffeeshops, dus was de markt volgens Ecorys min of meer in evenwicht. Voor het jaar 2021 wordt verwacht dat dit 38/39 coffeeshops zal zijn en als de toeristen mee worden geteld zullen 46/47 coffeeshops in Rotterdam benodigd zijn. 

Reflectie - Wat opvalt is dat Ecorys bij de methodiek uitgegaan is van onderzoeksmethoden die bij andere bedrijfstakken als de detailhandel worden toegepast. En tevens bij toetsingen van bestemmingsplannen voor stedelijke ontwikkelingen, o.a ook door de Raad van State. Er is echter niet naar het gemiddelde volume per aanschaf in coffeeshops gekeken, noch naar het soort en de grootte van coffeeshops en of die bijvoorbeeld voor de cannabisconsument een sociale functie vervult of alleen als een afhaalloket voor de aanschaf van cannabisproducten fungeert. Door het opdrachtkader ligt de focus dus bij de omvang van de markt op basis van de economische behoefte aan coffeeshops in de gemeente Rotterdam. Hierbij is er geen oriëntatie geweest op andere behoeften m.b.t de coffeeshop-markt met de sociaal maatschappelijke betekenis van de coffeeshop en de voorlichtingsfunctie die de coffeeshop vervult bij de gedoogde verkoop van hasj en wiet. Noch wordt aan de context van 'de scheiding der markten' tussen soft en harddrugs gerefereerd bij de economische behoefte aan softdrugs en de omvang van benodigde coffeeshops. 

Ecorys, 17-10-2017 http://www.ecorys.nl/news/ecorys-publiceert-onderzoek-naar-benodigd-aantal-coffeeshops-rotterdam + http://www.ecorys.nl/sites/default/files/10-10-2017%20-%20Ecorys%20coffeeshops%20Rotterdam_0.pdf