Publicaties

 

                                                                              

Publicaties 

Intro

Dit overzicht bevat korte beschrijvingen van onderzoeksrapporten/publicaties en reflecties; allen coffeeshop en cannabis gerelateerd. Daarbij staat de recentste bovenaan. Het betreft hierbij een kort ‘doorzicht’ van onderzoeken naar cannabis en coffeeshops vanaf het T.M.C. Asserinstituut onderzoek uit 2005 over de vraag naar experimenteren met het gedogen van de teelt bezien vanuit het internationaal recht. Dit aan de vooravond van een nieuwe fase binnen het Nederlandse coffeeshopbeleid door de in het regeerakkoord Rutte III aangekondigde uniforme experimenten met gedoogde wietteelt.

NB: Sommige onderzoeken hebben blootgestaan aan expliciete politieke inmenging als het gaat om het Nederlandse drugsbeleid is gebleken uit de uitzending bij Nieuwsuur over het onderzoeksinstituut WODC op 6-12-2017 n.a.v de interene melding van een klokkeluidster, waartoe er recentelijk een onafhankelijke toetsingscommissie is ingesteld door de nieuwe minister voor Justitie en Veiligheid inzake het rapport over het Besloten club en Ingezetenencriterium, de schatting van de export van nederwiet en zo ook het onderzoek Cannabis en Internationaal recht door de Radboud Universiteit uit respectievelijk 2013 en 2014. Deze klokkeluider blijkt met twee andere vertrouwenspersoon-medewerkers binnen JenV zelfs te zijn afgeluisterd in de veronderstelling het lek naar Nieuwsuur te achterhalen. Dit in het kader van de aangifte door de Minister vanwege het lekken van ambtsgeheimen, ondertussen is de inhoudelijke misstand n.a.v de politieke inmenging nog steeds niet aangepakt met daarover uiteraard kamervragen na de zoveelste Nieuwsuuruitzending over deze WODC-affaire. 

Onafhankelijk onderzoeksinstituut onder druk gezet door politiek, NOS, 6-12-2017
Klokkenluider WODC: Grote zorgen over onderzoeken onafhankelijkheid, NOS, 22-01-2018
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2305248-justitie-tapte-klokkenluider-in-onderzoek-naar-de-wodc-affaire.html, NOS, 08-10-2019

Door drs. Hester Kooistra. Amsterdam, oktober 2019.

Een eerdere versie van een overzicht van publicaties op het gebied van cannabis en coffeeshops is geschreven voor de coffeeshopbonden PCN en BCD.

Inhoud

42. Een experiment met een gesloten cannabisketen, Adviescommissie experiment gesloten cannabisketen, 20-06-2018
41. Quickscan analyse aanbod hasj en wiet in coffeeshops, Trimbos, mei 2018
40. Omgevingsveiligheid hennepkwekerijen. Onderzoek naar de fysieke veiligheidsrisico's van omwonenden bij bedrijfsmatig opgezette hennepkwekerijen. Onderzoeksraad voor Veiligheid, 1-3-2018
39. Nationale drugmonitor, laatste feiten en trends over cannabis. Jaarbericht 2017. Trimbos Instituut, 23-01-2018
38. Lokaal bekeken. Verdiepingsstudie monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid. Meting 2016/2017, Intraval, november 2017.
37. De markt voor coffeeshops in de gemeente Rotterdam 2016-2021, Ecorys, 17-10-2017
36. Dossier 'De verstrengeling van banken en onderwereld financiering', Investico, 10-10-2017
35. Tussen onder en boven. Productie en distributie van softdrugs in Noord-Nederland, Politie en Wetenschap, september 2017
34. Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid 2016, Intraval, juli 2017 
33. Cannabisregulering in de Verenigde Staten, modellen en effecten op het terrein van de volksgezondheid, Trimbos, 13-06-2017
32. Scenarioverkenning Cannabis, Significant, 10-05-2017
31. How to regulate cannabis - a practical guide, Transform, 2016
30. Waterbed, drukte en overlast. Effecten sluitingsbeleid coffeeshops in Amsterdam Centrum, Korf et al, 2016
29. Cannabis contaminanten, RIVM, 19-01-2016
28. Internationaal recht en cannabis II, Radboud Universiteit, mei 2016
27. Het failliet van het gedogen: op weg naar de cannabiswet, VNG, 2015
26. Monitor afstandscriterium coffeeshops Amsterdam, Intraval, september 2015
25. Regulering Hennepteelt, een praktijkonderzoek, gemeente Heerlen, 2015
24. Binnenlandse cannabismarkt, onderzoek naar de hoeveelheid cannabis die in 2013 via coffeeshops op de markt kwam, Acces Interdit, december 2014
23. Policy Paper 5. Cannabis: From prohibition to regulation, ALICE RAP, 5-12-2014
22. Nota gemeente Amsterdam t.b.v afdoening moties m.b.t regulering van de teelt, College van B en W Amsterdam, november 2014
21. Expert dialogue on cannabis regulation models, TNI, 25-10-2014
20. The rise and decline of cannabis prohibition, TNI, 7-03-2014 
19. Internationaal recht en cannabis I, Radboud Universiteit, maart 2014
18. Verplicht nummer, onderzoek naar de lokale handhaving van het coffeeshopbeleid, Acces interdit, februari 2014
17. Alternatieven voor de aanpak van drugs, achtergrondstudie ten behoeve van een actieplan, Stichting Maatschappij en Veiligheid, 2014 
16. Coffeeshops, toerisme, overlast en illegale verkoop van softdrugs, WODC, 2014 
15. De export van de in Nederland geteelde cannabis, een schatting van de omvang en bespreking van de mogelijkheden en beperkingen van het onderzoek, WODC, 2014
14. Joint Regulation Manifest, Utrecht, 31-01-2014
13. Hoe zou een experiment ten aanzien van het achterdeurbeleid van coffeeshops er in Haarlem uit kunnen zien? De Boer, HvA, 2013
12. WODC-rapport: Het besloten club en ingezetenen criterium, WODC, 2013
11. Keurmerk Haarlemse Coffeeshops, gemeente Haarlem, 18-09-2012
10. THC, CBD en gezondheidseffecten van wiet en hasj, recente inzichten, Trimbos Instituut, 2012
9. “Drugs in Lijsten’, Commissie Garretsen, 1 juni 2011 
8. Juridische en praktische haalbaarheid van ‘Limburg trekt zijn grens’, Universiteit Tilburg, 2010
7. An economic perspective on the legalisation debate: the dutch case, Martijn Boermans, Amsterdam Law review, 2010
6. Nota Daadkrachtig Drugsbeleid, Commissie Fränzel, 2010
5. Ranking van Drugs, RIVM, 2009
4. Wordt u daar ook zo giftig van? Een juridische verkenning naar de toepassing van artikel 174 van het Wetboek van Strafrecht naast de Opiumwet, door het (ondeskundig) gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij de hennepteelt, van Gijn, Avans Hogeschool Tilburg, 25-5-2009
3. 'Geen deuren maar daden', Commissie van der Donk, 02-07-2009
2. Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid, Trimbos, 23-06-2009
1. Experimenten met het gedogen van teelt van cannabis ten behoeve van de bevoorrading van coffeeshops, T.M.C Asser Instituut, 2005