Kabinet-Rutte III

Het kabinet-Rutte III is het huidige Nederlandse kabinet. Het is gevormd door de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Het staat onder voorzitterschap van minister-president Mark Rutte en werd op 26 oktober 2017 beëdigd als opvolger van het kabinet-Rutte II, na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 en de daaropvolgende kabinetsformatie.

'Vertrouwen in de toekomst' - Regeerakkoord tussen de fracties van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. De fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) hebben het regeerakkoord op 10 oktober 2017 gepresenteerd.

regeerakkoord infographic

 

Ferdinand Grapperhaus - Minister van Justitie en Veiligheid

Portefeuille

- Politie
- OM
- Brandweer
- Grensbewaking algemeen
- Terrorismebestrijding
- NCTV
- Rampenbestrijding en crisisbeheersing
- Nationale Veiligheid
- Cyber security
- Drugsbeleid
- Criminaliteitsaanpak mensenhandel en prostitutie
- Veiligheidshuizen
- Wetboek van Strafrecht
- Wijziging Wetboek van strafvordering
- Wet wapens en munitie
- Uitlevering
- Strafhof
- Strafzaak MH17
- Berechting ambtsmisdrijven ministers en Kamerleden
- NFI
- Contacten kerkgenootschappen

CV minister Grapperhaus

Personalia

Voornaam (roepnaam): Ferdinand Bernhard Joseph (Ferd)
Geboorteplaats en -datum: Amsterdam, 8 november 1959
Woonplaats: Amsterdam

Opleiding

1971-1977: Gymnasium A, Den Haag
1977-1984: Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam
1995: gepromoveerd bij prof. mr. P.F. van der Heijden

Loopbaan

Prof. mr. F.B.J. Grapperhaus werkte vanaf 1984 bij advocatenkantoor Schut & Grosheide en stapte daarna in 1998 over naar Loeff Claeys Verbeke. Vanaf 2000 is hij partner Arbeidsrecht bij Allen & Overy in Amsterdam. Als procesrechtadvocaat heeft Grapperhaus zich vooral bezig gehouden met collectieve arbeidsgeschillen, medezeggenschapszaken en individuele arbeidskwesties. Ook adviseerde hij raden van bestuur en commissarissen veel over governance. Van 2015 tot 1 september 2017 was hij als bestuursvoorzitter bij Allen & Overy actief betrokken bij het MVO-beleid.

Sinds 2005 was hij ook deeltijdhoogleraar (Europees) arbeidsrecht aan de Universiteit van Maastricht.

Op 26 oktober 2017 is Ferdinand Grapperhaus benoemd tot minister van Justitie en Veiligheid in het kabinet-Rutte III.

Partijpolitieke functies en nevenfuncties

Grapperhaus is lid van het CDA en was voorzitter van de commissie, die voor de verkiezingen van de Tweede Kamer 2010 het CDA-programma samenstelde.
Van april 2006 tot mei 2015 was hij kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). Hij heeft veel publicaties op zijn naam staan en was onder meer redacteur van het tijdschrift Ondernemingsrecht en sinds 2014 vaste wekelijkse columnist voor het Financieele Dagblad. Daarnaast is Grapperhaus actief geweest in verschillende raden van toezicht (zoals Stedelijk Museum Amsterdam, Olympisch Stadion, Kadaster en Stichting Omroep Muziek).

portrfeuilleverdeling rutte 3

 

Bruno Bruins - Minister voor Medische Zorg en Sport

Eigenlijk zonder portefeuille

- Cure
- Zorgverzekeringswet
- Zorgtoeslag en pakketbeheer
- Curatieve Zorg
- Drugs
- Toezicht voedselkwaliteit en NVWA
- Genees- en hulpmiddelen
- Beroepen en opleiding
- Arbeidsmarktbeleid
- Gezondheidsbescherming
- Infectieziektebestrijding
- Kwaliteitsbeleid
- Medische (bio-)technologie
- Sportbeleid
- Toezicht, CBG, CIBG, RIVM
- Kennis en informatie-infrastructuur

CV minister Bruins

Personalia

Voornaam (roepnaam): Bruno Johannes (Bruno)
Geboorteplaats en -datum: Arnhem, 10 juli 1963
Woonplaats: Den Haag
Burgerlijke staat: gehuwd, drie zonen

Opleiding

1975-1981: Atheneum
1981-1988: Nederlands Recht, Rijks Universiteit van Groningen
1988-1990: Bestuurskunde, Rijks Universiteit van Groningen

Loopbaan

Mr. Drs. (Bruno) Bruins begint zijn carrière in 1990 als adjunct directiesecretaris bij OV-streekvervoerbedrijf Westnederland. Daarna wordt hij adviseur van de wethouder Verkeer en Vervoer te Den Haag. Vervolgens vervult hij meerdere functies bij HTM, waaronder die van manager Personeel en Organisatie, tot hij in 2000 aantreedt als wethouder Verkeer en Vervoer en Ruimtelijke Ordening en locoburgemeester in Den Haag.

Bruins treedt in 2006 toe tot het kabinet-Balkenende III als staatssecretaris voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarna is hij achtereenvolgens waarnemend burgemeester van de gemeente Leidschendam-Voorburg en Randstad Gezant namens het ministerie van Verkeer en Waterstaat. In 2008 keert hij terug in het bedrijfsleven, als lid van de Raad van Bestuur van ConnexxioN. Die functie vervult hij tot 2012. Daarna is Bruins voorzitter van de Raad van Bestuur bij het UWV.

Op 26 oktober 2017 is hij benoemd tot minister voor Medische Zorg in het kabinet-Rutte III.

Partijpolitieke functies en nevenfuncties

Bruno Bruins was onder meer voorzitter van de Raad van Toezicht van de NPO en is lid geweest van de Raad van Toezicht van de stichting Lezen & Schrijven.

portrfeuilleverdeling rutte 3 1