Coffeeshopbeleid Utrecht - 2013 - 2008 Wolfsen

Artikelindex

International Cannabis News November 2013

"In Nederland mogen coffeeshops wel wiet en hasj verkopen maar is de aanvoer nog steeds illegaal. Als het aan minister Opstelten ligt blijft dat zo en biedt hij geen ruimte om daar verandering in te brengen. Toch zijn er 18 gemeenten, van Groningen tot Venlo, die het wel willen regelen. Zij hebben hun plannen opgestuurd naar de minister. Een van de gemeenten is Utrecht. Daar wil wethouder Victor Everhardt consumenten de mogelijkheid bieden hun eigen wiet te telen. Een kleinschalig experiment om de impasse te doorbreken.

Everhardt heeft in het verleden bij het trimbos instituut gewerkt en heeft mede daardoor een duidelijke mening."


 

Volkskrant 11-09-2013 Ministerie levert medicinale wiet voor Utrechtse proef 

"Het Bureau Medicinale Cannabis van het ministerie van Volksgezondheid gaat wiet leveren voor een Utrechts experiment met hasjverstrekking aan mensen met psychiatrische problemen. Het gaat om een cannabisvariant die angsten, psychotische aanvallen en slapeloosheid dempt in plaats van uitlokt, zoals sommige andere wietsoorten doen.

Het 'behandelexperiment' is een van de twee initiatieven die de gemeente ondersteunt om het gebruik van wiet uit de criminele sfeer te halen. Het andere experiment is de oprichting van de Social Cannabis Club Domstad (SCCD), een wietclub waarin 100 volwassenen cannabis telen voor eigen gebruik".


 

Metro 01-11-2012 Utrecht: Toerist welkom in coffeeshop

"De gemeente Utrecht wil dat toeristen volgend jaar nog gewoon wiet kunnen kopen in de coffeeshops. Een woordvoerder van de gemeente laat weten gerust gestemd te zijn dat het regeerakkoord ruimte biedt voor lokaal maatwerk.

De gemeente wil nu meer duidelijkheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de afschaffing van de wietpas. Utrecht wil vooral weten wat het 'lokale maatwerk' precies inhoudt. Het ingezetenencriterium ziet de gemeente het liefst verdwijnen."


 

Gemeenteblad Utrecht 2011 Nr. 55 Handhavingstrategie Horeca (collegebesluit 30-08-2011)

Handhavingsstrategie Horeca 30 08 2011 utrecht


 

VOC 10-03-2011 Utrecht wil gedoogde wietkwekerij met lidmaatschap

cannabis_social_clubs_logo

"Op Radio 1 sprak Everhard over het Cannabis Social Club-model, dat de inspiratie voor dit plan is geweest. Utrecht wil een wetenschappelijk experiment starten om dit systeem te testen. NOS-redacteur Merlijn Stoffels vat het plan als volgt samen: “Elk lid heeft recht op vijf wietplantjes. Dat is gelijk aan het aantal plantjes dat door het openbaar ministerie wordt toegestaan voor de thuisproductie. De plantjes komen in een gedoogde kwekerij terecht. Hoe meer leden, hoe groter de kwekerij zal worden. De leden kunnen vervolgens die wiet kant en klaar ophalen in de coffeeshop.” "


 

NOS 10-03-2011 Utrecht wil gedoogde wietkwekerij

"Minister van Justitie en Veiligheid Opstelten heeft al laten weten dat hij tegen het plan is. "Dit gaat niet gebeuren. Ik neem aan dat de gemeente Utrecht contact zal zoeken met mij over deze plannen. Dan weten ze vast mijn antwoord. We gaan op geen enkele manier de teelt legaliseren en op geen enkele manier afwijken van de lijn die is ingezet. Ook niet met experimenten."

De gemeente Utrecht noemt de reactie van minister Opstelten voorbarig en denkt dat het plan wel degelijk uitgevoerd kan worden. De gemeente gaat met de minister in gesprek."


 

Utrecht wil experiment bij achterdeur coffeeshops, ChristenUnie kamerlid Ed Anker stelt vragen in Tweede kamer, 23-04-2010 

Vragen van het lid Anker (ChristenUnie) aan de Minister van Justitie over de legalisering van de bevoorrading van softdrugs in Utrecht.

"1. Bent u bekend met het voorgenomen coalitieakkoord in Utrecht waarin de partijen een legale bevoorrading van coffeeshops met een experiment willen opstarten?

2. Past dit experiment binnen de landelijke en Europese wetgeving en de door Nederland gesloten verdragen over de handel in softdrugs? Zo nee, kan de minister aangeven op welke gronden dit experiment niet passend is?

3. Kan de minister aangeven welke gemeenten nog meer van plan zijn om aan bevoorrading van coffeeshops mee te werken door deze plaatselijk te reguleren? En loopt dit niet vooruit op de hoofdlijnenbrief die controversieel is verklaard?

4. Kan de minister aangeven hoe hij het voorgestelde experiment van de Gemeente Utrecht beoordeeld in het licht van het arrest Terneuzen?

5. Hoe beoordeelt de minister de stelling van de coalitie in Utrecht dat het voorgenomen experiment met de bevoorrading van coffeeshops een positief effect heeft op criminalisering en overlast?

6. Is de minister bereid om hier op te treden en de Nederlandse wetgeving en de internationale afspraken te handhaven?"


 

RTV Utrecht 09-12-2009 CDA wil einde aan coffeeshops in Utrecht.

"Het CDA in Utrecht wil af van coffeeshops in Utrecht. Dat zou een einde betekenen van coffeeshop 't Grasje en van het radioprogramma van de eigenaar. Reportage van Maarten Fussel."