Coffeeshopbeleid Utrecht

Artikelindex

 

09-03-2021 Stream CannaStemBus in Utrecht bij Coffeeshop Colorado op de Vlampijpstraat Interviews van Derrick Bergman met Frederik en Jeroen (coffeeshopondernemers) Jan van Piekeren (Utrechtse zanger) Guus Lieberwerth (Utrechtse zadenteler/plantenwizzkid) en Hester Kooistra (humanistiek onderzoekster)

 

 

 

25-11-2020 DUIC Omwonenden Utrechtse wietboot vangen bot bij de rechter

De rechtbank in Utrecht heeft besloten dat de wietboot aan de Utrechtse Wittevrouwensingel niet extra hoeft te gaan handhaven. Omwonenden van de coffeeshop stapten naar de rechter omdat ze zeggen overlast te ervaren.

08-09-2020 Nu Coffeeshop Gallery Colorado aan de Vlampijpstraat blijft toch open

Coffeeshop Gallery Colorado aan de Vlampijpstraat in Utrecht op het bedrijventerrein Cartesiusweg blijft toch open. De exploitant en de gemeente Utrecht konden het niet eens worden over de huurprijs, maar inmiddels is een akkoord bereikt. 

De onderhandeling kosten even wat tijd want: 'Een te lage huurprijs zou namelijk geïnterpreteerd kunnen worden als het verlenen van staatssteun aan een coffeeshop. Bij een te hoge huurprijs kan worden gesteld dat de gemeente geld verdient aan de verkoop van cannabis'.

08-05-2020 Jaarstukken 2019 - Gemeente Utrecht, Raadvoorstel 2020, nummer 40

"Coffeeshops

Het coffeeshopbeleid blijft gericht op het evenwicht tussen vraag en (kleinschalig) aanbod van hennepproducten. Hiermee zijn zowel de volksgezondheid, de leefbaarheid als de veiligheid gediend. We streven naar de invulling van maximaal zeventien coffeeshops in de stad waarbij de nadruk ligt op de vestiging van coffeeshops buiten de bestaande woonwijken. We monitoren scherp het beleid en passen dit aan waar de actuele situatie dit van ons eist. Het initiatief van een drive-in coffeeshop aan de rand van de stad op gemeentegrond is actief ondersteund.

Door de reservering voor de Cannabis Social Club laten we zien dat we, samen met andere gemeenten, het cannabisbeleid willen moderniseren omwille van de volksgezondheid en de veiligheid. Op 24 januari 2019 is een raadsbrief verstuurd met daarin de stand van zaken van het landelijke experiment met gereguleerde wietteelt, een aanvraag voor een nieuwe coffeeshop aan de Tennesseedreef en het initiatief voor een drive-in coffeeshop. Omtrent de aanvraag voor de nieuwe coffeeshop aan de Tennesseedreef – mede geplaatst tegen het huidige coffeeshopbeleid - schreven wij u antwoorden op uw schriftelijke vragen en mondelinge vragen.

De gemeente Utrecht heeft zich in 2019 gemeld als belangstellende om aan het experiment gesloten coffeeshopketen deel te nemen (conform ook motie 'De Wiethouder wint'). Over de voortgang van het experiment en de rol die de gemeente Utrecht daarbij heeft gespeeld zijn twee raadsbrieven gestuurd (brief 13-11-2019 en brief 30-08-2019). De gemeente Utrecht is uiteindelijk niet aangewezen als deelnemer aan het experiment."


 Ontwerpbesluit experiment gesloten coffeeshopketen voorgelegd aan ...

Rekenkamerrapport Regie op veiligheid en handhaving 17-03-2020

"Naast de brede steun heeft de rekenkamer ook signalen meegekregen dat raadsbesluiten –naast de eerder gemaakte kanttekeningen bij het beter in balans brengen van ambities en de inzet van middelen, en de invulling van de regierol in de uitvoering –soms strijdig zijn met deze ambities op het gebied van veiligheid. Zo wordt het voorbeeld van een nieuwe coffeeshop in Overvecht verschillende keren benoemd. De raad heeft vastgesteld dat er in Utrecht ruimte is voor maximaal 17 coffeeshops. Op dit moment zijn er 11. Er mogen dus nog 6 coffeeshops gevestigd worden, terwijl de raad met het huidige IVP uitspreekt ondermijning steviger aan te willen pakken. Dit is complexe materie, omdat verschillende (wetenschappelijke) onderzoeken een verband aantonen tussen criminaliteit en coffeeshops. De wijkraad Overvecht benoemt in dit verband ook de komst van het Nieuwe Zandpad."


 

Gemeente Utrecht (zonder datum) Coffeeshop, gedoogverklaring aanvragen

"Wilt u een coffeeshop beginnen voor de verkoop en het gebruik van softdrugs? Dan hebt u een gedoogverklaring nodig.

Wachtlijst

De gemeente Utrecht geeft maximaal 17 gedoogverklaringen uit. Op dit moment zijn er geen gedoogverklaringen vrij. Daarom is er een wachtlijst."