Schaarse vergunningen - Leeuwarden

Artikelindex

 gemeente leeuwarden logo

Coffeeshopoverleg 28-10-2019

Fractiekamer 1 van het stadhuis. Aanwezig: Namens de gemeente Leeuwarden 2 beleidsambtenaren, een ambtenaar voor de verslaglegging, namens de Politie de wijkagent van de binnenstad en 13 eigenaren of vertegenwoordigers van 11 van de 12 coffeeshops. Dit waren: De Eenhoorn, De Zone, De Os, Flower Power, Miami, Liberty, Utoop, De Vriendschap, Repelsteeltje, Smokey en Relax. Downtown was niet vertegenwoordigd.

Agendapunt 4: Schaarse vergunningen, geagendeerd door de gemeente Leeuwarden.

Verslag citaat:

"• Gemeente Leeuwarden (Marjan): ontwikkeling waar we niet allemaal op zitten te wachten. Is een vergunning die is ingezet bij Amsterdam op de rondvaartboten. Vergunning werd telkens verlengd. Begrip schaarse vergunningen: daar waar de vraag groter is als het aanbod. Dit geldt ook voor de coffeeshops. Er worden nu geen nieuwe coffeeshophouders toe gelaten en de verklaringen werden tot nu toe ieder jaar verlengd voor de coffeeshophouders die er op dit moment zitten. Gemeente Leeuwarden gaat een beleidsstuk maken op dit punt. Voor alle schaarse vergunningen. Niet alleen voor de coffeeshops. Op het moment dat er een coffeeshop stopt wordt er een open loting opgesteld: iedereen kan dan een aanvraag indienen en er wordt dan een loting gedaan wie een nieuwe coffeeshop mag beginnen, nadat er gekeken is of een aanvraag aan alle criteria voldoet. Elke keer als er een gedoog verklaring vrij valt, gaat er een verloting plaats vinden.
• Koffieshop De Os (Gerrit Jan) geeft aan dat zij als coffeeshophouders juridisch gezien niet onder dit stelsel kunnen vallen. Hij wil de gemeente er op wijzen dat we in een gedoogsituatie zitten en waarschuwt de gemeente om zichzelf niet in de vingers te snijden. Ook geeft hij aan dat er gedacht moet worden aan een langere geldigheidsduur voor de verklaring, omdat anders investeringen niet terug te verdienen zijn.
• Gemeente Leeuwarden (Marjan) geeft aan dat het beleid nog geschreven moet worden. Dit punt wil zij graag mee geven zodat ook de coffeeshophouders hierover mee kunnen denken. De ontwikkeling is nu nog pril.
• Gemeente Leeuwarden (Rinnie) en geeft aan dat coffeeshophouders ideeën altijd mee kunnen geven aan de gemeente."

(Verslag is nog niet goedgekeurd door de deelnemers aan het coffeeshopoverleg)