Schaarse vergunningen - Heerlen

Artikelindex

  Gemeente Heerlen logo

DL 11-11-2019 Heerlen gaat vergunning voor coffeeshops verloten als er meer gegadigden zijn

"De schaarse vergunning die vrijkomt nu de exploitante van Capricorn stopt, wordt verloot als er meerdere gegadigden zijn. In de toekomst krijgen coffeeshops een vergunning voor tien jaar."

 

Beleidsregels verdeling exploitatievergunningen coffeeshop Heerlen 2019 - 12-11-2019

"Artikel 11: Geldigheidsduur vergunning

1. Een horecaexploitatievergunning met de aantekening coffeeshop wordt voor een periode van tien jaren verleend;
2. In individuele gevallen kan een kortere geldigheidsduur worden bepaald.

 

Artikel 12: Overgangsbepaling

De horecaexploitatievergunningen met de aantekening coffeeshop, die op het moment van de inwerkingtreding van onderhavige beleidsregels rechtskracht bezitten, gelden als zijnde dat deze vergunningen verleend zijn met inachtneming van deze regels. De vergunningen worden geacht te zijn verleend voor de duur van tien jaren gerekend vanaf de dag van inwerkingtreding van onderhavige beleidsregels. "