Schaarse vergunningen - Amsterdam

Artikelindex

 Amsterdam

Zicht op schaarse vergunningstelsels, (onderzoek) Rekenkamer van Amsterdam 06-05-2019

Over het onderzoek

Burgers en bedrijven hebben soms een vergunning van de gemeente Amsterdam nodig. Voor sommige activiteiten is het aantal vergunningen beperkt en schaars. Bijvoorbeeld vergunningen voor het parkeren van auto’s, het varen met een rondvaartboot of voor handelen op een markt. Dit onderzoek bouwt voort op een verkenning naar de passagiersvaart naar aanleiding van een verzoek van de gemeenteraad. De resultaten van dit onderzoek maken duidelijk welke mogelijkheden schaarse vergunningen de gemeente bieden en met welke vereisten rekening moet worden gehouden bij de invoering van een nieuw vergunningstelsel of het aanpassen van een bestaand schaarse vergunningstelsel."

 

ONDERZOEKSRAPPORT Rekenkamer Amsterdam "Zicht op schaarse vergunningstelsels" 17-01-2019

Dit onderzoeksrapport is een document van de Rekenkamer Amsterdam en bevat de bevindingen van het onderzoek Zicht op schaarse vergunningstelsels. Het onderzoeksrapport bevat in detail de bevindingen en beantwoording van de onderzoeksvragen.Het document vormt samen met het bestuurlijk rapport de volledige rapportage van het onderzoek.

BESTUURLIJK RAPPORT Rekenkamer Amsterdam "Zicht op schaarse vergunningstelsels" 17-01-2019

Dit bestuurlijk rapport is een document van de Rekenkamer Amsterdam en bevat de bevindingen van het onderzoek Zicht op schaarse vergunningstelsels. Het bestuurlijk rapport is een bondige samenvatting van de onderzoeksresultaten en bevat de conclusies en aanbevelingen. Het document vormt samen met het onderzoeksrapport de volledige rapportage van het onderzoek.