Coffeeshop Smokey

LC 28-11-2019:
Sinds juni vorig jaar is het coffeeshopbeleid in Leeuwarden veranderd. Shops mogen niet alleen binnen de stadsgrachten gevestigd zijn, ook op het Vliet en in het Stationsgebied kunnen shops komen. Wel met een maximum van twee per straat en alleen als een shop uit het centrum wil verhuizen. Voor nieuwkomers is geen plaats, want het maximum van twaalf coffeeshops is al bereikt in Leeuwarden. Buurtbewoners uit de Vlietzone maakten zich zorgen, omdat het Vliet als straat officieel niet bestaat. Officieel bestaat het Vliet uit het Noordvliet en het Zuidvliet. Kadastraal zijn het ook twee straten.
Smokey zit nu nog in de Nieuwesteeg en wil graag verhuizen naar het Vliet. De komst van Smokey valt volgens Buma niet tegen te houden. Buma erkent dat de aanvraag op een ongelukkig moment kwam. Maar grote problemen verwacht hij niet. ,,Met de coffeeshophouder valt goed te praten, en hij gaat ook met de buurt in gesprek.” 

LC, 01-11-2019. CDA: Waarom zijn wij weer niet geinformeerd over de coffeeshop in de Vlietzone?
Het CDA wil weten waarom het college van B &W niemand informeerde toen er een aanvraag voor een tweede coffeeshop op het Noordvliet in Leeuwarden binnenkwam bij de gemeente.

Dat schrijft de partij in een serie schriftelijke vragen aan het college. Deze week schreef de Leeuwarder Courant over de vegunningsaanvraag van coffeeshop Smokey uit de Nieuwesteeg. Die wil verhuizen naar het Noordvliet, en dat mag volgens het in 2018 vastgestelde coffeeshopbeleid van de gemeente Leeuwarden.