Coffeeshopbeleid Leeuwarden - 2018

Artikelindex

LC 22-11-2018 Tabaksverbod coffeeshop: jointjes straks met kruiden

LC 20181122 Tabaksverbod coffeeshop

Leeuwarden, Ruimtelijk-functionele visie Retailpark De Centrale KB Winkels 25-10-2018

Leeuwarden Ruimtelijk functionele visie Retailpark De Centrale KBWinkels 25 10 2018

Leeuwarden Ruimtelijk functionele visie Retailpark De Centrale KBWinkels 25 10 2018 2


 

Handhavingsjaarverslag HUP 2017. Fysieke leefomgeving en veiligheid. Vastgesteld bij collegebesluit van … juni 2018.

"Coffeeshops

In 2017 heeft de gemeente Leeuwarden voor dertien coffeeshops een vergunning en gedoogverklaring afgegeven. Coffeeshops moeten voldoen aan de AHOJG-criteria (geen affichering; geen harddrugs; geen overlast; geen verkoop aan jeugdigen onder de 18 jaar en hoeveelheden per transactie kleiner dan 5 gram) en aan de voorwaarden gegeven in de exploitatievergunning en gedoogverklaring.

Bij de coffeeshops worden door de politie en de gemeente jaarlijks drie preventieve controles per coffeeshop uitgevoerd. In het jaar 2017 zijn er daarmee zesendertig preventieve controles uitgevoerd. Er is in 2017 bij geen enkele coffeeshop een overtreding geconstateerd. Begin 2017 zijn er wel twee coffeeshops voor de duur van drie maanden gesloten geweest. Deze maatregel is opgelegd omdat eind 2016 in deze coffeeshops een minderjarige was aangetroffen. In één coffeeshop werd de politie gehinderd in de uitvoering van de werkzaamheden. Naar aanleiding hiervan is een gesprek met de ondernemer en de leidinggevende geweest."


 

Coffeeshopbeleid Leeuwarden 9 mei 2018

Coffeeshopbeleid2018ib869dd6c 80f7 4a84 bd04 47a21f30e514