Coffeeshopbeleid Leeuwarden - 2013

Artikelindex

 kieswijzer logo donker

kieswijzer logo licht 1

Definitieve uitslagen verkiezingen gemeenteraadsverkiezingen Leeuwarden 13 november 2013

Vrijdagochtend 15 november 2013 stelde de voorzitter van het hoofdstembureau, burgemeester Ferd Crone, de verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Leeuwarden ongewijzigd vast. De nieuwe gemeenteraad wordt 2 januari 2014 geïnstalleerd, na de herindeling met hetnoordelijke deel van de gemeente Boarnsterhim.

Uitslag en zetelverdeling

De nieuwe gemeenteraad per 2 januari 2014 telt straks 39 zetels. De zetelverdeling inclusief restzetelverdeling is: PvdA 12, CDA 6, D66 4, NLP 4, PAL GroenLinks 4, VVD 4, ChristenUnie 2, FNP 2,Verenigd Links 1.

Opkomst

86.113 kiezers werden opgeroepen om een stem uit te brengen. 39,51% ging daadwerkelijk naar de stembus (33.916 geldige stemmen). Tijdens de reguliere gemeenteraadsverkiezingen van 2010 was het opkomstpercentage 50,04 %.

Kiesdeler

De kiesdeler gebaseerd op de voorlopige uitslagen is 869,641 en wordt als volgt berekend:
•het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen wordt gedeeld door het totaal aantal te verdelen zetels;
•het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen is 33.916. Het aantal te verdelen zetels voor de nieuw gemeente Leeuwarden is 39;
•dit geeft de volgende rekensom: 33916 / 39 = 869,641. Dit is de kiesdeler.

Voorkeursstem

Een voorkeurstem is een stem bij een verkiezing die niet op de nummer 1 van de kandidatenlijst van een politieke partij is uitgebracht, maar op een andere kandidaat van dezelfde lijst. Gegeven het aantal zetels dat een partij heeft behaald, kunnen voorkeurstemmen beïnvloeden aan welke kandidaten deze zetels worden toegewezen. Een kandidaat die laag op de lijst is geplaatst, kan door de voorkeurstemmen toch een zetel in de raad aan krijgen. Voor het verwerven van een voorkeurszetel, is 25% van de kiesdeler toereikend. Bij deze verkiezingen was de voorkeursdrempel 217 stemmen.

Opkomstbevordering

LaK, de vereniging Liwwadder actieve Koffieshopondernemers i.o., publiceerde via deze website de standpunten ten aanzien van het (soft) drugs- en coffeeshopbeleid van de 11 politieke partijen die deelnamen aan deze raadsverkiezingen in het grotere, heringedeelde Leeuwarden. Door op de hieronderstaande link te klikken, kon je als kiesgerechtigde een bewuste keuze kunt maken.

Je vindt hier de 11 partijen die deelnamen aan verkiezingen in Leeuwarden

“Laat je stem niet in rook opgaan, Stem bewust, Ga stemmen”. De cannabis-kieswijzer probeerde en probeert u te helpen met het vormen van een genuanceerd beeld van de politiek, het maken van een heldere keuze bij de komende verkiezingen. GJtB, 3 december 2013


058 13-11-13 Partijen

Welke partijen doen op 13-11-13 mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Leeuwarden?

De passages in de partijprogramma's over de standpunten ten aanzien van het (soft) drugs- en coffeeshopbeleid zijn terug te vinden, te lezen door op de onderstaande partijen te klikken, opdat je een op inhoud gefundeerde beslissing kan nemen op welke partij te stemmen. Ook tref je linkjes aan naar de partijen zelf en hun verkiezingsprogramma: zo kun je dus ook een compleet partijprogramma lezen, je opinie vormen. Verder vind je linkjes naar videoverslagen van raads- en commissievergaderingen over het coffeeshopbeleid (2011-2013).

Laat je stem niet in rook opgaan, stem bewust, ga stemmen.

Lijstnummer en aanduiding van de politieke groepering

1. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
2. VVD
3. PAL GROENLINKS
4. Christen Democratisch Appèl (CDA)
5. NIEUWE LEEUWARDER PARTIJ (NLP)
6. Democraten 66 (D66)
7. ChristenUnie
8. FNP
9. NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (NKP)
10. Verenigd Links-Feriene Lofts
11. Libertarische Partij (LP)
 
 

Verenigd Links en de Libertarische Partij doen voor het eerst mee aan de raadsverkiezingen in Leeuwarden. De nieuwe gemeeenteraad van Leeuwarden zal 39 zetels gaan tellen (nu nog 37) en op 1 januari 2014 worden geïnstalleerd. De zetelverdeling in de huidige 37 leden tellende gemeenteraad is als volgt: PvdA 10 raadsleden, CDA 5 raadsleden, VVD 4 raadsleden, PAL-GroenLinks 5 raadsleden, Nieuwe Leeuwarder Partij (NLP) 5 raadsleden, ChristenUnie 2 raadsleden, D66 2 raadsleden, Verenigd Links 2 raadsleden, FNP 1 raadslid en de groep Brakenhoff 1 raadslid. Deze laatste "partij" doet niet mee aan deze verkiezingen. De Nederlandse Klokkkenluiders Partij deed in maart 2010 wel mee aan de verkiezingen, maar behaalde onvoldoende stemmen.

In antwoord op vragen

Op 28 oktober 2013 stuurde LaK (Liwwadder actieve Koffieshopondernemers) de aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemende politieke politieke partijen een e-mail met het verzoek om nadere informatie en verkiezingsmaterialen. In de e-mail informeerde LaK of de standpunten ten aanzien van het (soft) drugs- en coffeeshopbeleid uit het verkiezingsprogramma 2013 ook gewijzigd waren ten opzichte van de standpunten in het huidige verkiezingsprogramma 2010. Het verzoek verkiezingsprogramma's en andere verkiezingsmaterialen ter beschikking te stellen, maakt het voor de aan LaK deelnemende coffeeshops mogelijk deze materialen in de coffeeshops te presenteren, zodat hun bezoekers er kennis van kunnen nemen. De VVD, de Libertarisch Partij en D66 hebben op dit verzoek gereageerd (zie bij desbetreffende partijen hierboven).

Opkomstbevordering.

Middels de leus: "Laat je stem niet in rook opgaan, Stem bewust, Ga stemmen." roept LaK niet alleen alle kiesgerechtigde bezoekers van de coffeeshops (sommige bezoekers wonen buiten de nieuwe gemeente Leeuwarden), maar eigenlijk alle kiesgerechtigden op om hun stem uit te brengen bij de komende verkiezingen. De leus "Laat je stem niet in rook opgaan, Stem bewust, Ga stemmen." is terug te vinden op de 6000 filtertipboekjes die LaK heeft laten maken. Op de 3000 flyers en de 100 posters adviseert het LaK bovendien: "Stem cannabisvriendelijk! Stem bijvoorbeeld PAL GroenLinks, PvdA, D66, Verenigd Links, FNP Libertarische Partij of VVD." Aan de opkomstbevorderingsactie van LaK wordt deelgenomen door 6 van 12 Leeuwarder koffieshopondernemeingen: Flower Power, De Eenhoorn, Liberty, De Vriendschap, Miami en De Os. Deze coffeeshops verspreiden de filtertips en flyers onder hun bezoekers, hebben de poster hangen en richten waar de ruimte het toelaat een plek in met verkiezingsprogramma's en andere verkiezingsmaterialen, zoals posters en kranten van de politieke partijen.

poster en flyer LaK gemeenteraadsverkiezingen 13 11 13

dsc 0877

dsc 0989

Opkomstbevordering 2010

Koffieshop De Os (lid LaK) hield voor de gemeenteraadsverkiezingen een opkomstbevorderingsactie in 2010. Lees hier het persbericht van 1 maart 2010.


 

Gemeenteraadsvergadering Leeuwarden 29 mei 2013 VI Bespreekpunten 6 Brief van het college: 'Plan op het gebied van wietteelt' Geagendeerd door D66: invoering en wijze van handhaving I-criteriumGemeenteraadsvergadering Leeuwarden 29 mei 2013 VI Bespreekpunten

brief 26 04 2013 aan Crone

brief 26 04 2013 aan Crone 2

brief 26 04 2013 aan Crone 3