Coffeeshopbeleid Enkhuizen

Gemeente Enkhuizen - Snaas afvalsystemen

ND, Coffeeshop moet uit de binnenstad, 08-02-2018

Beleidsregels inzake coffeeshops en handhaving in de gemeente Enkhuizen, 08-05-2013

Omwonenden van coffeeshop De Poort aan het Verlaat in Enkhuizen vinden dat deze zo snel mogelijk moet vertrekken uit de binnenstad. De Poort zou volgens hen geluidsoverlast en gevaarlijke situaties veroorzaken. De afdeling Juridische Zaken van de gemeente brengt een advies uit aan burgemeester en wethouders, die hierover een besluit zullen nemen. Zijn de bewoners het daar niet mee eens, dan kunnen zij naar de rechter stappen.

Nota voorwaarden voor vestiging van een coffeeshop in het kader van te voeren éénoptie beleid, 26-05-2010