Eerste Kamer 2015 - nu

Eerste Kamerverkiezingen 26 mei 2015 - Alle 570 Provinciale Statenleden brachten op dinsdag 26 mei 2015 een stem uit voor de Eerste Kamerverkiezingen. De opkomst was daarmee 100%. Er zijn geen blanco of ongeldige stemmen uitgebracht. Van de 570 stemmen zijn er 21 bij volmacht uitgebracht. De 75 leden van de Eerste Kamer worden eens in de vier jaar door middel van 'getrapte verkiezingen' gekozen. Burgers kiezen de leden van de Provinciale Staten en zij kiezen dus op hun beurt de leden van de Eerste Kamer.
De aanstaande Eerste Kamerverkiezingen zijn 27 mei 2019. Hieraan doen 15 partijen mee. Forum voor Democratie doet als nieuwe partij mee in 12 provincies, DENK doet mee in vier provincies en een blanco lijst doet alleen mee in een kieskring, namelijk Bonaire.

Zie ook het actuele overzicht voor de nieuwe Eerste Kamer per 11 juni 2019 met inmiddels 13 fracties waarbij VVD en nieuwkomer Forum voor Democratie beide 12 zetels hebben gekregen, CDA 9 zetels, Groen Links 8 zetels, D66 7 zetels, PvdA 6 zetels, PVV 5 zetels, SP 4 zetels, Christenunie 4 zetels, PvdD 3 zetels, SGP 2 zetels, 50Plus 2 zetels & OSF 1 zetel. De nieuwe kamervoorzitter die Ankie Boekers Knol opvolgt per 02-07-2019 is ook een VVD-er: Jan Athonie Bruijn.

De toenmalige regeringscoalitie van VVD en PvdA haalde in 2015 bij de Eerste Kamerverkiezing in totaal 21 zetels. De coalitie had daarmee geen meerderheid in de Eerste Kamer. Kandidaten van alle 12 aan de Eerste Kamerverkiezingen deelnemende partijen nemen zitting in de nieuwe senaat. 14 kandidaten hebben op basis van voorkeurstemmen een zetel in de Eerste Kamer bemachtigd, waarvan 2 met doorbreking van de lijstvolgorde: de heer Alexander Kops en de heer Alexander van Hattem, beiden van de PVV (Partij voor de Vrijheid).

Zetelverdeling - Bij de verdeling van de zetels over de verschillende lijsten is eerst aan elke partij het aantal volle zetels toegewezen. Dat aantal volle zetels is gelijk aan het aantal keer dat de lijst de kiesdeler heeft gehaald. Bij de eerste toewijzing zijn 68 van de 75 zetels verdeeld. Er waren dus nog 7 restzetels te verdelen. VVD, PvdA, CDA, PVV, SP, D66 en 50PLUS kregen elk één restzetel.

Totale zetelverdeling per partij

Aanduiding politieke partij                      

Lijstnummer   

Aantal zetels

VVD

1

13

CDA

3

12

Democraten 66 (D66)

6

10

PVV (Partij voor de Vrijheid)

4

9

SP (Socialistische Partij)

5

9

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

2

8

GROENLINKS

7

4

ChristenUnie

8

3

Partij voor de Dieren

11

2

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

9

2

50PLUS

10

2

Onafhankelijke Senaatsfractie

12

1

Gekozen kandidaten - Op de lijsten van de 12 partijen die deelnamen aan de verkiezing stonden in totaal 261 kandidaten. Om op eigen kracht met voorkeurstemmen te worden gekozen, moeten kandidaten een aantal stemmen hebben behaald gelijk aan de kiesdeler. De kiesdeler, en daarmee de voorkeurdrempel, is 2.254 6/75 stemmen.
Er zijn 14 kandidaten die de voorkeurdrempel hebben overschreden. In 2011 waren dit er 18. Van die 14 kandidaten die de voorkeurdrempel hebben overschreden, hebben er 2 louter op grond van het aantal voorkeurstemmen een zetel in de Eerste Kamer gekregen. Deze kandidaten zijn A. Kops (PVV) en A.W.J.A. van Hattem (PVV). De overige 12 kandidaten die de voorkeurdrempel hebben overschreden, zouden ook verkozen zijn op grond van hun positie op de kandidatenlijst. Van de 75 gekozen kandidaten zijn er 26 vrouw (35%). In 2011 was dit percentage 36.

Filmpje verkiezingen Eerste Kamer - Hoe wordt de Eerste Kamer verkozen? Wat zijn indirecte of getrapte verkiezingen? Waarom is een stem voor de Provinciale Staten indirect ook een stem voor de Eerste Kamer? En wat doet de Kiesraad? In iets meer dan twee minuten wordt het antwoord op al deze vragen gegeven.

Even voorstellen: wie zijn de Eerste Kamer-lijsttrekkers? NOS-verslaggevers Xander van der Wulp, Marleen de Rooy en Albert Bos nemen ze met je door.