Coffeeshopbeleid Barendrecht

 

gemeente Barendrecht (@BARENDRECHTzh) | Twitter

Gemeente Barendrecht.

Gemeente Barendrecht, 09-02-2019 Damocles-beleid Barendrecht

De afgelopen jaren is de hennepteelt en de handel in hard- en softdrugs sterk toegenomen. Ook worden regionaal de laatste tijd steeds meer locaties aangetroffen waar voorbereidingshandelingen worden gepleegd voor het vervaardigen van hard- en softdrugs, de zogenaamde drugslaboratoria. De gemeente Barendrecht kent inmiddels ook verschillende voorbeelden, waarbij de hennepteelt of een gebruikerspand tot dusdanige gevaar zetting en verstoring van de openbare orde heeft geleid dat optreden noodzakelijk was.

De gemeente Barendrecht neemt deel aan het Regionaal Convenant ‘Gezamenlijke aanpak van hennepkwekerijen’. De convenantpartners werken samen om in een integrale aanpak een einde te maken aan de ongewenste aanwezigheid van hennepkwekerijen. In het kader van de in dit convenant genoemde samenwerking is afgesproken dat iedere deelnemende gemeente handhavingsbeleid met betrekking tot de aanpak van hennep vaststelt en uitvoert.