Coffeeshopbeleid Alkmaar

 

Alkmaar - 5 coffeeshops

 

Gemeente Alkmaar

 

 

Zaterdag nog rustig, zondag files bij de coffeeshop en uitgestorven horeca in Alkmaar. Zelfs de Achterdam gaat ’plat’ [video]

 

NHd, 15-03-2020 Zaterdag nog rustig, zondag files bij de coffeeshop en uitgestorven horeca in Alkmaar.

 

NHd, 02-05-2020 Alkmaarse coffeeshop zetten hun deuren open: 'Onbekend maakt onbemind'

De vijf coffeeshops in Alkmaar zetten zaterdag 6 april letterlijk hun deuren open voor geïnteresseerden. De dag wordt georganiseerd door coffeeshop Anytime: "Onbekend maakt onbemind", aldus medewerkster Manon Verdooren. "Mensen vinden coffeeshops vaak eng. Met deze dag willen wij het brede publiek kennis met ons laten maken."

Gemeente Alkmaar 09-12-2016. Beleidsregels voor coffeeshops Alkmaar

Ter bescherming van het woon- en leefklimaat en ter voorkoming van wildgroei van het aantal coffeeshops wordt hierbij als beleidsregel vastgesteld dat in gemeente Alkmaar een maximumstelsel wordt gehanteerd en derhalve vijf (5) coffeeshops gedoogd worden waar verkoop en gebruik van softdrugs plaatsvindt. Dit aantal is reeds bereikt.

Bij de bepaling van het maximum aantal coffeeshops heeft de beheersbaarheid van de (cumulatieve) overlast voorop gestaan. Een ongelimiteerde groei aan coffeeshops kan leiden tot ongewenste gevolgen. Er is, gelet op de in deze nota genoemde beleidsuitgangspunten, gekozen voor een maximumstelsel van vijf (5) coffeeshops binnen de gemeente Alkmaar. Daarnaast is dit aantal, gelet op de grootte van de gemeente en uitgaande van de in den lande veel gehanteerde vuistregel van één coffeeshop per 20.000 inwoners, gericht op de behoefte van de lokale gebruiker. Het aantal van maximum vijf coffeeshops is reeds in het voorafgaande beleid uit 1998 vastgesteld en blijkt een op ervaring gestoelde beheersbare situatie te zijn. Een overschrijding van het vastgestelde maximum zal leiden tot een onaanvaardbare aantasting van de woon- en leefklimaat in de gemeente.