Andere sites

Algemene stem- en kieswijzers

De StemWijzer is de meest gebruikte stemhulp in verkiezingstijd. Door 30 stellingen met eens, oneens of geen mening te beantwoorden kunnen kiezers hun standpunten vergelijken met die van politieke partijen. De StemWijzer bestaat sinds 1989 en is ontwikkeld door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat

Kieskompas - Vul de dertig vragen van het kieskompas in en beantwoord daarna drie vragen over lijsttrekkers en politieke partijen. Wat volgt is uw plaats in het politieke landschap, de partij die het meest overeenkomt met uw opinies en heel veel mogelijkheden om meer te weten te komen.

Partijwijzer voor jongeren - Ongeveer 800.000 jongeren mogen op 15 maart voor het eerst stemmen. De NPO heeft speciaal voor hen de Partijwijzer gemaakt. De Publieke Omroep wil de jongere kiezers hiermee aanmoedigen hun stem uit te brengen.

Jongeren Kieswijzer - Deze stemwijzer behandelt onderwerpen waar jongeren veel mee te maken hebben, of waar ze in de toekomst mee te maken zullen krijgen. Stellingen over studie, collegegeld en OV komen staan erin. Maar ook onderwerpen als anoniem solliciteren zijn voor jongeren van belang en worden dus behandeld.

StemmenTracker - Mocht je willen weten wat de partijen de afgelopen periode hebben gedaan, dan kun je terecht bij de StemmenTracker. Op deze site wordt bijgehouden wat partijen gestemd hebben in de Tweede Kamer. Deze site is ook ontwikkeld door ProDemos.

Politiek

Tweede Kamer - Dit is de officiële website van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Op deze site vindt je de agenda en bijbehorende stukken van plenaire en commissievergaderingen, het laatste nieuws en informatie over hoe de Tweede Kamer werkt. Ook kunt u kennismaken met de Tweede Kamerleden en u aanmelden voor een bezoek aan de Tweede Kamer. Tweedekamer.nl wordt gemaakt onder redactie van de Stafdienst Communicatie van de Tweede Kamer. De informatie op de site wordt aangeleverd door Tweede Kamerleden en verschillende ambtelijke diensten van de Tweede Kamer

Eerste Kamer - Via de Eerste Kamersite kun je volgen wat er in de Eerste Kamer gebeurt en informatie vinden over wetsvoorstellen, kamerstukken en het wetgevingsproces.

ProDemos - ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, de provincie, het land en Europa.

Parlement en Politiek - Deze website informeert u uitgebreid over de landelijke politiek en de werkwijze en achtergronden van het politiek bedrijf. De nadruk ligt op feitelijke informatie (zowel actueel als historisch) over personen, kabinetten, ministers en het staatsbestel.

Nederlandse Grondwet - Deze site wil het belangstellende burgers, ambtenaren, bestuurders, politici en de media eenvoudiger maken om snel kennis te nemen van de betekenis en bedoeling van de afzonderlijke artikelen van de Grondwet, die feitelijk de officiële spelregels van onze samenleving vormen.

Cannabis

VOC (Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod) - dé koepel van alle organisaties en individuen in Nederland die gekant zijn tegen het verbod op cannabis. Repressie is dure en contraproductieve symboolpolitiek. Wereldwijd vindt het Nederlandse beleid van decriminalisering steeds meer weerklank. Het is tijd voor de volgende stap: cannabis uit de strafwet.

Cannabis News Network - Actuele videoreportages, nieuwsitems en specials over cannabis, hennep en de war on drugs, gemaakt door insiders uit verschillende Europese landen:‘Cannabis News Network is the source for serious, factual news videos about eveything to do with cannabis, its industrial, medicinal and recreational use.‘

WeSmoke - De stichting WeSmoke is een collectief voor cannabis consumenten én alle mensen die met cannabis te maken hebben. WeSmoke wil als klankbord fungeren voor iedereen die met het cannabisbeleid te maken heeft of krijgt, ook niet gebruikers.

RollingStoned - Geestverruimend, b(l)oeiend, ondubbelzinnig: het online informatie- en entertainmentplatform voor blowers & growers in Nederland en zelfs Vlaanderen.

PGMCG (Stichting Patiënten Groep Medicinale Cannabis Gebruikers) - een onafhankelijk, niet-winstgevend samenwerkingsverband, van patiënten – lotgenoten platform en netwerk, gevestigd in Tilburg.