TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

Piratenpartij - Verkiezingen TK 2012

Artikelindex

 Verkiezingen 12 september 2012

www.piratenpartij.nl

Verkiezingsprogramma "Partijprogramma"

Citaten uit het verkiezingsprogramma.

Het recht om in morele en fysieke integriteit te leven.
Onder het recht om in morele en fysieke integriteit te leven valt ook het zelfbeschikkingsrecht. Dit betekent dat wij onder andere op willen komen voor:
* De keuze van de moeder om al dan niet een abortus te ondergaan.
* Legalisering van drugsgebruik
* Het recht om voor euthanasie te kiezen.
(Pagina 8)

Subsidiariteit
De Nederlandse Piratenpartij is van mening dat Europese samenwerking een onontkoombare realiteit is die noodzakelijk is om de nodige hervormingen te bewerkstelligen. Maar er dient wel nagedacht te worden over de vraag op welk niveau in de bestuurslagen bepaalde beslissingen genomen zouden moeten worden. De Piratenpartij hecht veel waarde aan het subsidiariteitsbeginsel. Dit wil zeggen dat de taakverdeling tussen 'hogere' en 'lagere' openbare overheden in het teken staat van het belang van de ontplooing van het individu tot een volwaardig burger. Het uitgangspunt hierbij is dat wetgeving en handhaving zo dicht mogelijk bij de burger dienen te worden vormgegeven.
(Pagina 10)

3.2 Zelfbeschikking is een recht, en mag niet zonder goede reden ontnomen worden.
Als samenleving moeten we staan voor het zelfbeschikkingsrecht, door ons te realiseren, en uit te dragen dat: "Mijn lichaam is geen staatseigendom". Alle beperkingen van dit recht moeten daarom aantoonbaar redelijk zijn en vooral dienen ter ondersteuning van de burger zelf. Toerekeningsvatbaarheid is in deze wel een vereiste. Een aantal voorbeelden die wij steunen en/of willen realiseren:
De keuze van de moeder om al dan niet een abortus te ondergaan
Legalisering van drugsgebruik
Het recht om voor euthanasie te kiezen


Citaten van de partijwebsite.

Ontmoet de Piratenpartij op Cannabis Bevrijdingsdag
zo, 17/06/2012 - 02:14 -- cath

Cannabis Bevrijdingsdag
Op zondag 17 juni wordt in het Amsterdamse Westerpark de jaarlijks Cannabis Bevrijdingsdag gevierd.
Op de markt vind je ook de stand van de Piratenpartij.
De Piratenpartij wil zich daar graag laten zien omdat dit past bij een paar van onze belangrijkste uitgangspunten.

Persoonlijke integriteit:
Het invoeren van de wietpas vinden wij een schandalige maatregel. Het is een grove schending van de privacy, het is stigmatiserend, discriminerend en het is riskant. Coffeeshops moeten ledenlijsten gaan bijhouden, maar nergens is vastgelegd hoe het zit met de beveiliging van de persoonsgegevens van de leden.
De belastingdienst heeft inmiddels al geëist dat deze lijsten 7 jaar bewaard moeten blijven!

Zelfbeschikkingsrecht
De Piratenpartij vindt dat ieder mens recht heeft op zelfbeschikking en is dan ook voor legalisatie van drugs. Bovendien kan het niet zo zijn dat de meeste schadelijke drugs, zoals alcohol en tabak legaal zijn en hele lijsten van drugs waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat ze niet of nauwelijks schadelijk zijn, verboden zijn.
De piratenpartij wil een rationeel cannabisbeleid en is het dus niet eens met het huidige op emoties en vooroordelen gebaseeerde cannabisbeleid.
Daarom is de Piratenpartij graag aanwezig op het Cannabis Bevrijdingsfestival. Je vindt onze stand op de markt, waar de lijsttrekker van de Piratenpartij Dirk Poot ook aanwezig zal zijn.
Het evenement duurt van 14.00 tot 22.00 uur en de markt sluit om 21.00 uur.

Zie: http://www.voc-nederland.org/cannabisbevrijdingsdag-2012/

Invoering wietpas gevaarlijke inbreuk op privacy
wo, 02/05/2012 - 14:09 -- Nico J. Manz
Als het aan de Piratenpartij ligt, is de wietpas na de verkiezingen weer exit.
Op 1 mei is de wietpas ingevoerd in de zuidelijke provincies. Alleen clubleden mogen hun blowtje nu nog halen bij de coffeeshops. Om 'clublid' te worden moet je aan enkele eisen voldoen. Je moet de Nederlandse nationaliteit bezitten, in Nederland wonen en natuurlijk meerderjarig zijn. Om dit te bewijzen moet je een uittreksel van de Gemeentelijke Basis Administratie (waar je nog voor moet betalen ook) inleveren bij een coffeeshop naar keuze.
Privacy
Los van het feit dat het weigeren van Europese burgers gewoonweg discriminatie is, is de wietpas een inbreuk op de privacy. Mensen worden verplicht om zich te registreren als 'drugsgebruiker'. Het eventueel uitlekken van de informatie kan grote gevolgen hebben voor de kansen op de arbeidsmarkt van de wietgebruikers. De wietpas wordt ingevoerd, zonder dat duidelijk is hoe de privacy van de gebruiker gewaarborgd wordt. De regering verplicht haar burgers om alle noodzakelijke gegevens voor identiteitsdiefstal op een presenteerblaadje aan te bieden aan een branche die ze zelf niet vertrouwt. Op ideologische gronden verzaakt het demissionaire kabinet hiermee bewust de zorgplicht naar haar burgers.
Straatdealers
Er zijn echter ook mensen die dolblij zijn met de komst van de wietpas: de straatdealers en drugsrunners. Ze hebben nu een hele nieuwe markt erbij gekregen. De buitenlanders blijven naar Nederland komen, ook om een blowtje te halen. Als ze dit niet meer zelf in een shop kunnen halen, dan kopen ze het wel op straat. Ze hebben een heel eind gereden en zullen niet zomaar met lege handen weer willen vertrekken.
Meer overlast
Het doel van de wietpas is 'de drugsoverlast, met name in de grensstreken', te verminderen. De nieuwe regeling zal echter resulteren in meer overlast. Het gedoogbeleid in Nederland werd ingevoerd om de criminaliteit die met illegale drugshandel gepaard gaat terug te dringen. Door de wietpasregeling belanden we uiteindelijk in de situatie zoals deze was voor het gedoogbeleid.
Scholieren
Daarbij zullen straatdealers er ook geen probleem mee hebben om de markt van de Nederlandse schoolgaande jeugd aan te boren. Niet alleen zullen ze zich weinig gelegen laten liggen aan de strenge leeftijdsgrenzen van coffeeshops of de 500-meter grens rond middelbare scholen. Daarnaast mag je ervan uitgaan dat ze nog een compleet assortiment zwaar verslavende straat-drugs in de aanbieding hebben voor de scholieren van Zuid-Nederland. PVV, CDA en VVD worden bedankt.

Citaten uit het drugsdebat (1 & 28 maart 2012)
De Piratenpartij zit niet in de Tweede Kamer.

Gecontroleerde cannabis in Duits regeerakkoord!

04 december 2021 Nieuws
Eerdere tekenen wezen er al op, maar sinds woensdagmiddag 24 november is het officieel met de publicatie van het Duitse regeerakkoord Mehr Fortschritt wagen - Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit: De nieuwe Duitse stoplichtcoalitie van SPD (sociaal democraten en FDP (liberalen) en…

Partijen 2e kamer 2021

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...