TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

Piratenpartij - Verkiezingen TK 2017

Artikelindex

Tweede Kamerverkiezingen 2017

Verkiezingsprogramma "PROGRAMMA PIRATENPARTIJ"

JUSTITIE
Politie en Justitie hebben een hele belangrijke publieke taak: ze handhaven de openbare orde in onze samenleving. De Piratenpartij wil het justitieel apparaat verbeteren zonder afbreuk te doen aan de persoonlijke vrijheid van burgers. Ons belangrijkste instrument is een onmiddellijk einde aan de 'war on drugs'. Er wordt dan direct veel capaciteit vrijgemaakt bij politie, justitie, rechtbank en gevangeniswezen. (pagina 24)

Een ander drugsbeleid
Inmiddels is duidelijk dat de 'war on drugs' meer kwaad doet dan goed. Drugsverboden hebben niet geleid tot een daling van productie, handel en gebruik. De prijzen van drugs stijgen niet door schaarste. Dit verbod levert ons - al jaren - meer zware criminaliteit, meer corruptie, meer ernstige gezondheidsproblemen en milieuschade. In het zuiden van het land mogen buitenlanders de coffeeshops niet meer in - dus meer straathandel, criminaliteit en overlast van drugstoeristen. Er zijn tal van andere voorbeelden.

Uit het Manifest Joint Regulation blijkt dat 77% van de totale opsporingscapaciteit wordt besteed aan het handhaven van drugsverboden. Politie, justitie, rechtbank en gevangeniswezen kunnen hun capaciteit allemaal beter besteden.

Verschillende grootschalige onderzoeken laten zien dat ons drugsbeleid is ingehaald door de realiteit. De meest schadelijke stoffen (alcohol, tabak) zijn legaal verkrijgbaar bij de supermarkt, terwijl we mensen opsluiten voor stoffen die veel minder risico’s met zich meebrengen. Recent onderzoek van het RIVM laat duidelijk zien dat ons beleid is gebaseerd op misinformatie en perverse belangen en beslist niet op wetenschap en feiten.

Drugsgebruik- en bezit
De Piratenpartij vindt dat drugsgebruik voor volwassenen onder het zelfbeschikkingsrecht valt. Drugsbezit moet daarom uit het strafrecht worden gehaald en gedecriminaliseerd worden. Cannabis wordt volledig gelegaliseerd. Als er sprake is van problematisch gebruik is dit een taak voor gezondheidszorg en niet voor justitie, net zoals bij alcohol en tabak.

Productie van drugs
De Piratenpartij wil productie en handel van drugs waar mogelijk reguleren. Dit zorgt ervoor dat de nodige capaciteit bij justitie vrijkomt die kan worden geïnvesteerd in de aanpak van(zware) criminaliteit. Door een criminele markt te veranderen in een gereguleerde markt, kunnen we de omstandigheden waaronder drugs geproduceerd en verkocht worden controleren. Dit levert nieuwe banen op en draagt zo bij aan de economie.

Dit levert tevens belastingen/accijns op, die kunnen worden ingezet voor preventie van gezondheidsproblemen (harm reduction), maar natuurlijk ook voor tal van andere zaken.

Met gestandaardiseerde producten, kwaliteitscontroles en voorwaarden aan verkoop (wat betreft leeftijd, reclame en gespecialiseerde verkooppunten zonder winstoogmerk) ontstaat hier een hele nieuwe (innovatieve) industrie, die tal van voordelen met zich meebrengt.

Mensen worden niet meer hun huis uitgezet omdat ze plantjes kweken. Drugsafval wordt niet meer in de natuur gedumpt, maar wordt verwerkt als farmaceutisch afval. Onderzoeken naar de helende werking en medicinale gebruiken van drugs zijn veelbelovend en dienen te worden gestimuleerd in plaats van tegengewerkt.

We stellen de volgende maatregelen voor:
- Het huidige verbodssysteem vervangen door regelgeving.
- Gereguleerde cannabisteelt, achterdeur coffeeshop dicht.
- Cannabis social clubs zonder winstoogmerk mogelijk maken.
- Veilige thuisteelt van cannabis toestaan.
- Drempels voor medische en industriële toepassing van hennep opheffen.
- Drempels voor wetenschappelijk onderzoek naar psychedelica als medicijn opheffen.
- De prioriteit aan de opsporing van productie én handel in drugs wordt zover geminimaliseerd als internationale verdragen toestaan.
- Nederland wordt weer een progressieve voorloper op het gebied van drugsbeleid en zet zich in voor aanpassing van internationale verdragen. 
- Drugsgebruikers niet langer als criminelen behandelen; problematische gebruikers krijgen zorg, geen straf.
- Verkoop van psychedelica aan meerderjarigen toestaan in smartshops, door opgeleid personeel.
- Breed (wetenschappelijk) onderzoek naar psychotrope stoffen.
- Opleidingen en informatie voor banenzoekers in de cannabis branche. (pagina 27 en 28)

Website van de Piratenpartij.  De piratenpartij heeft ook een speciale site voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.

Op de website zijn diverse oudere artikelen over wiet, coffeeshops en drugs te vinden. Uit die stukjes blijkt duidelijk dat de Piratenpartij toen en nu meer ziet legaliseren en reguleren dan in verbieden. Dat klopt precies met wat er in het verkiezingsprogramma staat.

Gecontroleerde cannabis in Duits regeerakkoord!

04 december 2021 Nieuws
Eerdere tekenen wezen er al op, maar sinds woensdagmiddag 24 november is het officieel met de publicatie van het Duitse regeerakkoord Mehr Fortschritt wagen - Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit: De nieuwe Duitse stoplichtcoalitie van SPD (sociaal democraten en FDP (liberalen) en…

Partijen 2e kamer 2021

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...