TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

Piratenpartij - Verkiezingen EP 2019

Artikelindex

Gezamenlijk Europees Verkiezingsprogramma - Dit is een vertaling van het “Common European Election Programme” van de Europese Piratenpartij.

Drugswetgeving

De meeste internationale verdragen met betrekking tot de voorbereiding, manipulatie en consumptie van psychoactieve stoffen zijn verouderd en niet gebaseerd op wetenschappelijke feiten. Wetenschappelijk bewijs suggereert bijvoorbeeld dat legalisatie van cannabis minder schadelijk is voor mens en maatschappij dan een verbod.

Europese Piraten stellen voor dat de EU:

Werkt aan het veranderen van de internationale conventies met betrekking tot psychoactieve stoffen naar een wetenschappelijk onderbouwde aanpak.

Een kader opstelt dat de wetenschappelijke aanpak faciliteert, dat onder meer informatie moet uitwisselen en onderzoek naar psychoactieve stoffen moet helpen financieren.

Wetgeving en regulering van cannabis in de afzonderlijke lidstaten bepleit, om de zwarte markt te beperken.

De lijst vandeRegio & Piratenpartij is een gecombineerde lijst. Op de lijst staan mensen met jarenlange ervaring in b.v. onderzoek en ICT, die eigenlijk altijd te druk waren met hun werk goed doen om tijd te hebben voor “de politiek”. Daarnaast hebben we ook mensen met ervaring in de lokale politiek die die ervaring naar Europa willen brengen. Er zijn twee belangrijke redenen waarom we als vandeRegio & Piratenpartij in het Europees Parlement willen. Aan de ene kant om voor die dingen die echt in Europa moeten worden beslist mee te beslissen en wij meer kennis in huis hebben dan de beroepspolitici. Dossiers zoals privacy en al die andere issues waar het belang van de Europese kiezer haaks staat op dat van de “big five” van het internet, big pharma, de fossiele brandstof industrie, of andere grote multinationals. De andere reden is dat er heel veel is dat juist niet op Europese schaal moet worden besloten. Dan willen we in het parlement juist de beslissingsbevoegdheid weer teruggeven aan landen, regio’s, steden en dorpen, of zelfs aan individuele burgers.

Gecontroleerde cannabis in Duits regeerakkoord!

04 december 2021 Nieuws
Eerdere tekenen wezen er al op, maar sinds woensdagmiddag 24 november is het officieel met de publicatie van het Duitse regeerakkoord Mehr Fortschritt wagen - Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit: De nieuwe Duitse stoplichtcoalitie van SPD (sociaal democraten en FDP (liberalen) en…

Partijen 2e kamer 2021

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...