TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

Forum voor democratie (FVD) - Verkiezingen TK 2017

Artikelindex

Tweede Kamerverkiezingen 2017

Het verkiezingsprogramma van Forum voor Democratie - CONCEPT VERKIEZINGSPROGRAMMA

De website voor FVD vind je via deze link.

Op de website van het het FVD vinden we onder standpunten:

Drugs

  • Moderniseren drugsbeleid
  • Legaliseren softdrugs
  • Meer preventie verslavingszorg

Forum voor Democratie is voor moderniseringvan het soft-en harddrugsbeleid. Het huidige beleid bereikt het tegengestelde van wat wordt beoogd. Het leidt tot onbedoelde en ongewenste consequenties en staat een effectieve aanpak van gezondheidsproblematiek, criminaliteit en overlast in de weg.

Op dit moment is de aanvoer van softdrugs verboden, maar de verkoop legaal. Deze schizofrene situatie werkt de georganiseerde misdaad in de hand en belemmert effectieve controle op kwaliteit van cannabis. Om drugskartels te kunnen bestrijden moeten we ook de productie van softdrugs geleidelijk legaliseren.

Maar er moet ook meer aandacht komen voor verslavingszorg en preventie. Minder coffeeshops in de omgeving van scholen. Voor de lange termijn wil Forum voor Democratie onderzoeken in hoeverre het mogelijk is ook (bepaalde) harddrugs, zoals xtc, te legaliseren. Dit zou via een licentie stelsel kunnen gaan, waarbij door de overheid toezicht wordt gehouden op productie en verkoop.

Wij willen:

  1. Modernisering drugsbeleid
  2. Geleidelijke legalisering softdrugs
  3. Meer aandacht voor preventie en behandeling drugsverslaving
  4. Misbruik en verstoring van de openbare orde door gebruikers moet zwaarder bestraft worden.

Op de Stemwijzer TK 2017 gaf het FVD aan:

"Forum voor Democratie is voor modernisering van het soft- en harddrugsbeleid. Het huidige beleid bereikt het tegenovergestelde van wat wordt beoogd. Het leidt tot onbedoelde en ongewenste consequenties en staat een effectieve aanpak van gezondheidsproblematiek, criminaliteit en overlast in de weg. Op dit moment is de aanvoer van softdrugs verboden, maar de verkoop legaal. Deze schizofrene situatie werkt de georgniseerde misdaad in de hand en belemmert effectieve controle op de kwaliteit van cannabis."

Jongerenorganisatie Forum voor Democratie

 

Opnieuw manifest van burgemeesters: legaliseer cannabis!

28 september 2021 Nieuws
De overheid moet veel meer doen tegen ondermijnende criminaliteit, vinden bijna veertig burgemeesters die daarover een manifest hebben ondertekend. De burgemeesters willen dat het onderwerp prominent op de politieke agenda van het nieuwe kabinet komt te staan. Het rapport is gepubliceerd op de dag…

Partijen 2e kamer 2021

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...