TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

Partij voor de Dieren (PvdD) - Verkiezingen TK 2010

Artikelindex

Verkiezingen 9 juni 2010

Marianne Thieme (1) en haar zetels hebben op 11 maart 2008 tegen motie 214 gestemd. En hebben ook verder een realistische kijk op de groene plant.

Hoewel er in het verkiezingsprogramma "Recepten voor mededogen en duurzaamheid" niets te vinden is over cannabis en coffeeshops, kun je op de website van de partij in het hoofdstuk "De Partij" onder "Veelgestelde Vragen" bij "Veiligheid" het één en ander vinden: door op "Veiligheid" te klikken vind je de vraag "Welk beleid wil de Partij voor de Dieren ten aanzien van (soft)drugs?". Zie hieronder het antwoord van de PvvD op deze vraag.

"Wij vinden dat de overheid de nadelen van drugsgebruik duidelijker aan jongeren moet communiceren. Goede voorlichting is belangrijk.

De keuze om wel of geen softdrugs te gebruiken beschouwen we wel als de persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid van de burger. Het ligt niet voor de hand het een middel toe te staan (alcohol, tabak) en het andere te verbieden (cannabis), zonder dat er duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de gevaren die eraan kleven.

Legalisering van softdrugs is nodig. Juist door softdrugs in het criminele of grijze circuit te drukken bestaat de kans dat jongeren sneller in aanraking komen met harddrugs. De mogelijkheden om softdrugs te verstrekken voor medische doeleinden moeten worden verruimd."

Opnieuw manifest van burgemeesters: legaliseer cannabis!

28 september 2021 Nieuws
De overheid moet veel meer doen tegen ondermijnende criminaliteit, vinden bijna veertig burgemeesters die daarover een manifest hebben ondertekend. De burgemeesters willen dat het onderwerp prominent op de politieke agenda van het nieuwe kabinet komt te staan. Het rapport is gepubliceerd op de dag…

Partijen 2e kamer 2021

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...