TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

Partij voor de Dieren (PvdD) - Verkiezingen TK 2012

Artikelindex

Verkiezingen 12 september 2012

www.partijvoordedieren.nl

Verkiezingsprogramma "Hou vast aan je idealen"

Citaten uit het verkiezingsprogramma.

Softdrugs legaliseren.

De Partij voor de Dieren vindt dat mensen vrij moeten zijn in de keuze om softdrugs te gebruiken. Daarbij is het wel van belang dat de gebruiker zich bewust is van de gezondheidsrisico’s van softdrugs.

 • Het gebruik en de productie van softdrugs wordt gelegaliseerd, zodat teelt legaal wordt en er accijns over kan worden geheven.
 • De overheid draagt zorg voor een goede voorlichting over de gezondheidsrisico’s van het gebruik van softdrugs.
 • Nederland pleit binnen Europees verband voor een minder restrictief softdrugsbeleid.
 • Mensen die vanwege medische redenen cannabis willen gebruiken krijgen daar onbelemmerde toegang toe.
 • De (nationale) invoering van de wietpas wordt teruggedraaid.(Pagina 32)

Preventie is de basis.

Gezonder leven, eten en bewegen spelen een belangrijke rol als het gaat om voorkomen van ziekte en ongemak. Preventieve gezondheidszorg drukt de zorgkosten als geheel.

  • De overheid stimuleert een gezonde leefwijze en zet zich in voor een gezonde leefomgeving.
  • Vergoeding voor preventie – zoals de diëtist en hulp bij stoppen met roken – blijft in het basispakket.
  • Burgers krijgen eerlijke voorlichting over een gezond leefpatroon.
  • Op alle zenders komt een reclameverbod voor alcoholische dranken.
  • Er komt een verbod voor reclame voor snoep en fastfood die gericht is op kinderen onder 12 jaar.
  • Schoolkantines worden gezond: geen fastfood, snoepautomaten of energiedrankjes.
  • Er komt een leeftijdsgrens van 18 jaar voor het gebruik van alcohol om schadelijk alcoholgebruik onder jongeren aan te pakken. De negatieve en onomkeerbare effecten van alcohol op de zich ontwikkelende hersenen rechtvaardigen een dergelijke maatregel.(Pagina 34)

Citaten van de partijwebsite.

Welk beleid wil de Prtij voor de Dieren te aanzien van (Soft)drugs
Wij vinden dat de overheid de nadelen van drugsgebruik duidelijker aan jongeren moet communiceren. Goede voorlichting is belangrijk. De keuze om wel of geen softdrugs te gebruiken beschouwen we wel als de persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid van de burger. Het ligt niet voor de hand het een middel toe te staan (alcohol, tabak) en het andere te verbieden (cannabis), zonder dat er duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de gevaren die eraan kleven.Legalisering van softdrugs is nodig. Juist door softdrugs in het criminele of grijze circuit te drukken bestaat de kans dat jongeren sneller in aanraking komen met harddrugs. De mogelijkheden om softdrugs te verstrekken voor medische doeleinden moeten worden verruimd.

Citaten uit het drugsdebat (1 & 28 maart 2012)

De partij van de dieren heeft als enige partij in de Tweede Kamer niet deelgenomen aan het drugsdebat.

Opnieuw manifest van burgemeesters: legaliseer cannabis!

28 september 2021 Nieuws
De overheid moet veel meer doen tegen ondermijnende criminaliteit, vinden bijna veertig burgemeesters die daarover een manifest hebben ondertekend. De burgemeesters willen dat het onderwerp prominent op de politieke agenda van het nieuwe kabinet komt te staan. Het rapport is gepubliceerd op de dag…

Partijen 2e kamer 2021

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...