TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

GROENLINKS - Verkiezingen 2010

Artikelindex

Verkiezingen 9 juni 2010

Een cannabisvriendelijke stem. In het verkiezingsprogramma "Klaar voor de toekomst" staat: "Meer blauw op straat lukt alleen als we agenten verlossen van papieren rompslomp. En van de zinloze strijd tegen softdrugs. GroenLinks wil van wietteelt en coffeeshops een gewone bedrijfstak maken, met vergunningenen met wietaccijnzen." [pag. 8]. En ook: "Softdrugs worden gelegaliseerd, de verstrekking van harddrugs gereguleerd. Er komt intensieve voorlichting over middelengebruik." [pag. 30].

Jesse Klaver benadrukte tijdens het Cannabistribunaal (3 mei 2010, De Haag) nog maar 'ns dat zijn GroenLinks voorstander is van legalisatie van cannabis en ander verstandig drugsbeleid.

Het lijkt er op dat een milieubewust, ecologisch verantwoord plan van 8ertuindeurteelt aan het groeien is. Dit is van geen belang als het schrappen van Cannabis van Lijst II. van de Opiumwet aan de orde is (en iedereen kan groeien wat-ie wil). Maar onhandig als legalisatie beperkt blijft tot 1 bedrijf met het kwekersmonopolie plus strikte teelt- en verkoopvoorschriften.

De GroenLinkse Jongeren van DWARS schrijven in hun Politiek programma 2006-2010, 2025 DWARSE voorstellen voor de toekomst het volgende over cannabis (gerelateerde zaken):

Daarom wil DWARS:

  • Dat niet-rokers beschermd worden; het roken wordt nog verder ontmoedigd. [roken van tabak]

  • Dat we stoppen met gedogen; softdrugs zijn gelegaliseerd, en de productie ervan valt onder de warenwet.

  • Dat het gebruik van harddrugs sterk wordt ontmoedigd; er is een gecontroleerde en gereguleerde verstrekking door de overheid.

  • Dat we mensen bewust maken van de gevolgen van het gebruik van genotsmiddelen; er komt meer en een betere voorlichting over alcohol-, tabak- en drugsgebruik.[pag.8].

Van de Groen Links website nog de laatste stand van zaken:

Softdrugs

Het bezit en gebruik van softdrugs wordt gedoogd. De teelt en handel is strafbaar. Dat wringt. GroenLinks wil softdrugs legaliseren. De drugscriminaliteit zal hierdoor afnemen, terwijl de handel en de kwaliteit van softdrugs controleerbaar worden.

GroenLinks wil teelt en handel van softdrugs volledig legaliseren. Verkopers moeten een vergunning hebben en aan strenge kwaliteitseisen voldoen. De huidige drugsbestrijding kost enorm veel geld, tijd en mankracht. De politie kan zich veel beter bezig houden met het bestrijden van diefstal, vandalisme en (huiselijk) geweld.

Het gebruik van alcohol, tabak, soft- en harddrugs wil GroenLinks ontmoedigen door meer en betere voorlichting te geven aan jongeren en ouders. Ook wil GroenLinks reclame voor alcohol, tabak en drugs tegengaan.

Harddrugs moeten verboden blijven. Wel wil GroenLinks een andere aanpak. Het is belangrijk dat mensen die drugs gebruiken weten wat ze innemen. GroenLinks wil een terugkeer van checkpoints op houseparty’s zodat mensen de kwaliteit van hun drugs kunnen laten controleren.

In alle grote steden moeten kleinschalige gebruikersruimten voor harddrugsverslaafden komen. Overlast op straat neemt daarmee af. Daarnaast is GroenLinks voor uitbreiding van medicinale verstrekking van harddrugs, gecombineerd met psycho-sociale zorg. Dat werkt beter dan inzetten op afkicken onder dwang.

Bron: GroenLinks Website 

En ook nog:

“Meer blauw op straat lukt alleen als we agenten verlossen van papieren rompslomp. En van de zinloze strijd tegen softdrugs. GroenLinks wil van wietteelt en coffeeshops een gewone bedrijfstak maken, met vergunningen en met wietaccijnzen. Politie en justitie kunnen zich dan richten op winkeldiefstal, straatroof, inbraken en huiselijk geweld. Een hogere pakkans en sneller straffen, dat schrikt criminelen af.” (pagina 27)

“Softdrugs worden gelegaliseerd, de verstrekking van harddrugs gereguleerd. Er komt intensieve voorlichting over middelengebruik.” (pagina 30)

Bron: Klaar voor de toekomst 

Gecontroleerde cannabis in Duits regeerakkoord!

04 december 2021 Nieuws
Eerdere tekenen wezen er al op, maar sinds woensdagmiddag 24 november is het officieel met de publicatie van het Duitse regeerakkoord Mehr Fortschritt wagen - Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit: De nieuwe Duitse stoplichtcoalitie van SPD (sociaal democraten en FDP (liberalen) en…

Partijen 2e kamer 2021

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...