TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

GROENLINKS - Verkiezingen TK 2012

Artikelindex

 

Verkiezingen 12 september 2012

www.groenlinks.nl

Verkiezingsprogramma "Groene kansen voor Nederland ".

Citaten uit het verkiezingsprogramma.

6. Met wet- en regelgeving en prijsmaatregelen wordt gezondheidsschade door roken en overmatig alcoholgebruik zoveel mogelijk voorkomen.

7. De leeftijd voor de verkoop van alcoholische dranken wordt verhoogd naar 18 jaar. Het in het bezit hebben van alcoholische dranken door jongeren onder de 18 jaar wordt strafbaar gesteld. Ouders en kinderen krijgen indringende voorlichting over de gevolgen van alcohol op de korte en lange termijn. (Pagina 25)

3. Softdrugs worden gelegaliseerd, de verstrekking van harddrugs gereguleerd, waarbij duurzame en milieubewuste productie in het oog worden gehouden. Er komt intensieve voorlichting over middelengebruik. De wietpas wordt afgeschaft. (Pagina 28)

Citaten van de partijwebsite:

Softdrugs

Het bezit en gebruik van softdrugs wordt gedoogd. De teelt en handel is strafbaar. Dat wringt. GroenLinks wil softdrugs legaliseren. De drugscriminaliteit zal hierdoor afnemen, terwijl de handel en de kwaliteit van softdrugs controleerbaar worden.

GroenLinks wil teelt en handel van softdrugs volledig legaliseren. Verkopers moeten een vergunning hebben en aan strenge kwaliteitseisen voldoen. De huidige drugsbestrijding kost enorm veel geld, tijd en mankracht. De politie kan zich veel beter bezig houden met het bestrijden van diefstal, vandalisme en (huiselijk) geweld.

Het gebruik van alcohol, tabak, soft- en harddrugs wil GroenLinks ontmoedigen door meer en betere voorlichting te geven aan jongeren en ouders. Ook wil GroenLinks reclame voor alcohol, tabak en drugs tegengaan.

Harddrugs moeten verboden blijven. Wel wil GroenLinks een andere aanpak. Het is belangrijk dat mensen die drugs gebruiken weten wat ze innemen. GroenLinks wil een terugkeer van checkpoints op houseparty’s zodat mensen de kwaliteit van hun drugs kunnen laten controleren.

In alle grote steden moeten kleinschalige gebruikersruimten voor harddrugsverslaafden komen. Overlast op straat neemt daarmee af. Daarnaast is GroenLinks voor uitbreiding van medicinale verstrekking van harddrugs, gecombineerd met psycho-sociale zorg. Dat werkt beter dan inzetten op afkicken onder dwang.

Versnel de evaluatie van de wietpas

GroenLinks wil dat de evaluatie naar de invoering van de wietpas versneld wordt uitgevoerd. Bovendien moet minister Ivo Opstelten (Justitie) bekendmaken hoeveel meldingen van drugsoverlast er de afgelopen maanden zijn geregistreerd. Volgens de Volkskrant is het kopen van wiet op straat tegenwoordig kinderlijk eenvoudig. GroenLinks vindt dit een gevaarlijke ontwikkeling. Het ontbreekt op straat aan kwaliteitscontrole en men kan bij straatdealers eenvoudiger aan andere drugs komen. Daarnaast is voor buurtbewoners de overlast de afgelopen maanden gestegen.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Tofik Dibi: “We zijn altijd tegen invoering van de wietpas geweest, en de praktijk lijkt onze argumenten nu te ondersteunen. Opstelten kan het zich niet veroorloven langer met de evaluatie te wachten. Hij moet de klachten van buurtbewoners serieus nemen. Ik wil wel eens weten hoeveel meldingen inmiddels zijn binnengekomen en wat daar dan mee is gebeurd.”

De evaluatie van de wietpas staat pas gepland voor oktober. GroenLinks vindt dat er genoeg redenen zijn dit onderzoek nu versneld uit te voeren en niet te wachten tot een nieuw kabinet hier tijd voor heeft. Dibi: “Het is belangrijk dat de evaluatie er vlak na de verkiezingen ligt. Een nieuw te vormen kabinet kan dan een wijs besluit nemen.”

Uit het Volkskrant-artikel blijkt dat slechts vijftien procent van de voormalige klanten van coffeeshops zich heeft geregistreerd. Veel klanten kopen hun wiet nu liever op straat, omdat ze vrezen voor hun privacy. Alleen al in Limburg zijn sinds 1 mei meer dan 400 mensen aangehouden wegens illegale koop of verkoop van wiet.

Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de verkoop van wiet is verplaatst naar de straat.

  1. Bent u bekend met het bericht waaruit blijkt dat de verkoop van wiet sinds de invoering van de wietpas is verplaatst van de coffeeshop naar de straat (‘Onder de brug is wiet kopen kinderlijk eenvoudig’, de Volkskrant, 30 juli 2012)?

  2. Hoeveel meldingen van overlast en andere klachten over straathandel zijn er bij gemeenten, politie en andere organisaties geregistreerd in de gebieden waar de wietpas is ingevoerd? En wat is er vervolgens met de meldingen gebeurd?

  3. Klopt het bericht dat in Limburg sinds 1 mei ruim 400 mensen zijn aangehouden wegens illegaal dealen of het illegaal kopen van wiet? Hoeveel aanhoudingen hebben er sinds 1 mei in Nederland plaatsgevonden op deze gronden?

  4. Is het waar dat coffeeshophouders de ledenlijst moeten overleggen aan autoriteiten bij controles? Deelt u de mening dat coffeeshophouders hun ledenlijst niet hoeven te overleggen als daar geen zwaarwegende redenen voor zijn? Zo nee, waarom niet?

  5. Deelt u de mening dat het een onwenselijke ontwikkeling is wanneer de wiethandel zich verplaatst van de coffeeshop naar de straat? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is deze ontwikkeling een aanleiding om het beleid omtrent de wietpas te heroverwegen?

  6. Bent u bereid om de geplande evaluatie naar de introductie van de wietpas versneld uit te voeren zodat deze vóór Prinsjesdag beschikbaar is.

Citaten uit het drugsdebat (1 & 28 maart 2012)

Tofik Dibi (GroenLinks)

- De coffeeshops, die de veilige concurrent waren van drugsdealers, zullen nu zodanig beperkt worden dat de meeste mensen buiten coffeeshops om aan hun drugs zullen willen komen, onder andere aan hasj.

- Niemand wil dat zijn naam terechtkomt in een of ander bestand waaruit blijkt dat hij of zij een jointje rookt. Waarom niet? We hebben de afgelopen weken en maanden gezien hoe vaak gegevens op straat komen te liggen.

Lees hier de Handelingen Tweede Kamer 1 maart 2012

Lees hier de Handelingen Tweede Kamer 28 maart 2012

Lees hier over de stemmingen over de moties drugsdebat

Noot van de redactie: De heer Dibbi staat op de kieslijst voor de komende verkiezingen. De vraag is of GROENLINKS voldoende stemmen haalt om de heer Dibbi in de kamer te laten terugkeren. Als hij niet terugkomt zal een andere woordvoerder van GROENLINKS zijn plek innemen. Een andere stem met hetzelfde verhaal?

Gecontroleerde cannabis in Duits regeerakkoord!

04 december 2021 Nieuws
Eerdere tekenen wezen er al op, maar sinds woensdagmiddag 24 november is het officieel met de publicatie van het Duitse regeerakkoord Mehr Fortschritt wagen - Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit: De nieuwe Duitse stoplichtcoalitie van SPD (sociaal democraten en FDP (liberalen) en…

Partijen 2e kamer 2021

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...