TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

GROENLINKS - Jongerenorganisatie

Artikelindex

DWARS is de jongerenafdeling van GROENLINKS. DWARS is via deze link te bereiken.

Citaten van de Jongerenwebsite.

Onder standpunt vrijheid vinden we:

Vrijheid
DWARS staat voor een vrije, open samenleving. Dit betekent dat de staat niet achter de voordeur kijkt, het publieke debat niet beperkt en ieders burgerrechten respecteert. Tegelijkertijd verliest vrijheid haar waarde als niet iedereen dezelfde kans krijgt om van deze vrijheid gebruik te maken. Daarom moet de staat niet alleen de burgervrijheden niet beperken, maar dient ze ook een actieve rol te nemen in het bevorderen van gelijke kansen.
Vrijheid betekent ook dat je vrij bent om wat stoms te doen, zolang je je medeburger niet benadeelt. Daarom wordt naast alcohol en tabak ook een flink aantal soft- en harddrugs gelegaliseerd en wordt het verbod op openbaar naakt en seks afgeschaft.

Bij het standpunt Uitburgering vinden we:

Uitburgering
DWARS wil dat alle softdrugs gelegaliseerd worden. Daarnaast vinden wij dat er in algemene zin meer ontspannen omgegaan moet worden met drugs. Al was het maar omdat ze dan beter te reguleren zijn. Daarom wordt wat ons betreft een deel van de harddrugs, die niet in extreme mate verslavend of destructief zijn, eveneens gelegaliseerd. Onder andere paddo’s en XTC maken hier onderdeel van uit. DWARS wil de wietpas met onmiddellijke ingang afschaffen.

Politiekprogramma (2016 - 2020) van DWARS: "Eerlijk duurt het langst" Dwarse ideeën voor een andere samenleving.

Rechten, vrijheden en democratie
Vrijheid betekent ook dat je vrij bent om wat stoms te doen, zolang je je medeburger niet benadeelt. Daarom wordt naast alcohol en tabak ook een flink aantal soft- en harddrugs gelegaliseerd en wordt het verbod op openbaar naakt en seks afgeschaft. (pagina 4)

Vrijheden
De binnenlandse productie en verkoop van soft- en harddrugs worden gelegaliseerd en gereguleerd. Drugs die extreem verslavend zijn, bijvoorbeeld heroïne, of drugs die niet volledig binnen Nederland geproduceerd kunnen worden en daarmee internationale grootschalige en gewelddadige criminaliteit in de hand werken, zoals cocaïne, blijven verboden. Er komt een actief ontmoedigingsbeleid voor gelegaliseerde drugs die tot gezondheidsschade kunnen leiden, onder andere door accijnzen te heffen. (pagina 5)

Gecontroleerde cannabis in Duits regeerakkoord!

04 december 2021 Nieuws
Eerdere tekenen wezen er al op, maar sinds woensdagmiddag 24 november is het officieel met de publicatie van het Duitse regeerakkoord Mehr Fortschritt wagen - Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit: De nieuwe Duitse stoplichtcoalitie van SPD (sociaal democraten en FDP (liberalen) en…

Partijen 2e kamer 2021

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...