TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

Christen Democratisch Appèl (CDA) - Verkiezingen TK 2012

Artikelindex

Verkiezingen 12 september 2012

www.cda.nl

Verkiezingsprogramma "Iedereen".

Citaten uit het verkiezingsprogramma

Veilig naar school

  • Coffeeshops in de buurt van scholen moeten worden gesloten
  • De leeftijdsgrens voor het kopen en bezitten van alcohol moet worden verhoogd van 16 tot 18 jaar
  • De voorlichting tegen de gevaren van drugs en alcohol moet indringender worden (Pagina 13)

De krijgsmacht zal ook worden ingezet voor de bestrijding van drugshandel, illegale immigratie, terrorisme en piraterij. (Pagina 31)

Drugs, alcohol en tabak

  • Overmatig gebruik van alcohol, tabak en het gebruik van drugs veroorzaken zoveel schade dat een steviger aanpak noodzakelijk is.
  • Om overmatig gebruik van alcohol en tabak tegen te gaan, zal de leeftijdsgrens voor aankoop en bezit van alcohol en tabak worden verhoogd naar 18 jaar.
  • De terugdringing van het aantal coffeeshops zal onverkort worden doorgezet. Met name in de omgeving van scholen. Het CDA wil uiteindelijk alle coffeeshops verbieden. De wietpas, die coffeeshops alleen toegankelijk maakt voor meerderjarige ingezetenen van Nederland, is noodzakelijk.
  • De handel in drugs, straatverkoop, de illegale verkooppunten en de handelrondom scholen en horecagelegenheden wordt steviger aangepakt.
  • De voorlichting tegen drugs, tabak en alcohol wordt indringender: we moeten af van het beeld dat alcohol, tabak en drugs niet gevaarlijk zijn.(Pagina 76)

 

Citaten van de website

Wij willen de leeftijdsgrens voor aankoop en bezit van alcohol en tabak verhogen van 16 naar 18 jaar. Het alcohol- en drugsgebruik in het verkeer moet harder worden aangepakt. Het aantal coffeeshops, vooral in de omgeving van scholen, moet verder worden verminderd. Uiteindelijk moeten alle coffeeshops uit Nederland verdwijnen. Wij zijn voorstander van de wietpas, waardoor coffeeshops alleen toegankelijk zijn voor meerderjarige Nederlandse gebruikers. De handel in drugs, straatverkoop, de illegale verkooppunten en de handel rondom scholen en horecagelegenheden wordt harder aangepakt. De voorlichting tegen drugs en alcohol moet steviger. We moeten af van het beeld dat alcohol en drugs niet gevaarlijk zijn.

Noot van de redactie: Normaal zouden we naar deze uitspraak linken. Helaas is de site van het CDA anders ingericht en is dit citaat verdwenen. We verwijzen naar het standpunt van het CDA dat er minder coffeeshops moeten komen en dat cannabis meer gecriminaliseerd moet worden.

Citaten uit het drugsdebat (1 & 28 maart 2012)

Coscun Çörüz (CDA)

- Coffeeshops hebben alleen maar voor een gigantische markt gezorgd waar de zware georganiseerde criminaliteit het voor het zeggen heeft.
- Hennepkwekers telen in Nederland voor de wereldmarkt en worden schatrijk
- Coffeeshops vormen een bron van overlast en trekken randverschijnselen aan zoals illegale straathandel. De handelaar die binnen keurig pakjes van vijf gram verkoopt, heeft buiten een toeleverancier die klaarstaat met cocaïne, heroïne, xtc en hasj. Burgers, en niet alleen ouderen, voelen zich onveilig als gevolg van die overlast.
- Volgens mij is de beste voorlichting, de voorlichting die thuis wordt gegeven.
- (...) hoewel wij het liefst hadden gezien dat alle cannabis op lijst I terecht was gekomen.Nederwiet, zeker wiet met een hoog THC-gehalte, is gewoon een harddrug.
- Ik heb helemaal geen geheime agenda. Ik heb letterlijk uitgesproken: wat ons betreft, is het op naar de nul coffeeshops.
- Aan scholen van voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, zoals dat in de nadere brief van de minister staat, moeten basisscholen worden toegevoegd. Het CDA wil dit graag geregeld hebben in deze kabinetsperiode.

Lees hier de Handelingen Tweede Kamer 1 maart 2012

Lees hier de Handelingen Tweede Kamer 28 maart 2012

Lees hier over de stemmingen over de moties drugsdebat

Noot van de redactie: De heer Çörüz staat niet op de kieslijst voor de komende verkiezingen. Een andere woordvoerder van het CDA zal zijn plek innemen. Een andere stem met hetzelfde verhaal?

Opnieuw manifest van burgemeesters: legaliseer cannabis!

23 september 2021 Nieuws
De overheid moet veel meer doen tegen ondermijnende criminaliteit, vinden bijna veertig burgemeesters die daarover een manifest hebben ondertekend. De burgemeesters willen dat het onderwerp prominent op de politieke agenda van het nieuwe kabinet komt te staan. Het rapport is gepubliceerd op de dag…

Partijen 2e kamer 2021

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...