TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

Christen Democratisch Appèl (CDA) - Jongerenorganisatie

Artikelindex

Christen-Democratisch Jongeren Appèl (CDJA)

Het Christen Democratisch Jongeren Appèl (CDJA) is een onafhankelijke politieke jongerenorganisatie die verbonden is met het CDA. De organisatie is opgericht in 1981 en is lokaal, landelijk en internationaal actief. Het CDJA heeft circa vijftig afdelingen die zich richten op provinciale en lokale politiek.

Het CDJA is via deze weblink te bereiken.

Citaten van de Jongerenwebsite.

In het promo filmpje van de CDJA geeft de jongerenorganisatie aan dat Party en Politiks binnen het CDJA prima samengaan. Op de promofoto staat een jongere met een biertje aan de lippen om dat beeld kracht bij te zetten.

Als we dan kijken naar de standpunten van de jongerenorganisatie vinden we onder softdrugs de visie van de CDA jongeren op cannabis en cannabisgebruik. Kort door de bocht komt het erop neer:

  • Koffieshops komen onder controle van de overheid;
  • Er komen er veel minder;
  • Er komen schone lichte en mooie koffieshops met veel parkeergelegenheid;
  • Ver van bewoning;
  • Jongeren van onder de 18 mogen niet (meer??) naar binnen;
  • De overheid produceerd de cannabis en controleert op kwaliteit en op THC-gehalte, dit mag niet te hoog zijn.
  • Er wordt belastingen en accijnsen over cannabisproducten geheven;
  • Met de opbrengsten wordt een zero tolerance beleid betaald tegen illigale softdrugs(verkooppunten) en hard-drugs;

Dit plan van aanpak heeft de jongren organisatie in 2010 gelanceerd als een dringende oproep aan het kabinet. Nu 7 jaar later is de landelijke partij CDA er nog steeds van overtuigd dat gewerkt moet worden aan het verbieden van (soft)drugs en moeten alle coffeeshops worden gesloten.

De CDA- jongeren willen dat iets ruimer maar de beperkingen laten volgens ons voldoende ruimte voor illegale verkoop van cannabisproducten.

Softdrugs

Het CDJA wil gecontroleerde een gecentraliseerde legalisering van softdrugs. De huidige aanpak van gedoogbeleid werkt niet. Er zijn namelijk veel problemen met jongeren die slecht presteren door drugsgebruik, er is nog steeds veel overlast rond coffeeshops, de controle van wietplantages kost veel (politie)capaciteit en tenslotte is er in de grensregio’s erg veel overlast van drugsgebruikers en drugsrunners. Kortom, dit kan niet langer zo doorgaan.

Als het aan het CDJA Ligt wordt het aantal coffeeshops sterk gereduceerd en gecentreerd op strategische plaatsen. Iedere overblijvend verkooppunt van softdrugs krijgt een eigen verzorgingsgebied en wordt strikt door de overheid gereguleerd. Hierdoor blijft het voor personen mogelijk om aan softdrugs te komen, maar niet langer op elke hoek van de straat. De randvoorwaarden van de verkooppunten van softdrugs worden geoptimaliseerd voor gebruikers en omwonenden. Dat wil zeggen dat de verkooppunten er mooi uitzien, goed bereikbaar zijn, voldoende parkeergelegenheid hebben en een eind van woonkernen afliggen, zodat omwonenden geen overlast zullen ondervinden. Zo is het mogelijk de overlast van softdrugsgebruik voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken en is softdrugsgebruik niet langer één van de typerende elementen van het Nederlandse straatbeeld. Dit alles wordt geregeld, zónder dat de overheid intreedt in de private levenssfeer van mensen (thuisgebruik blijft namelijk toegestaan).

De productie van wiet zal voortaan door de overheid worden gereguleerd. Alle geldstromen van de productie én consumptie van softdrugs zullen hierdoor worden gereguleerd door de overheid, zodat er geen zwarte geldstromen meer zijn. Bij de door de staat uitbesteedde en gereguleerde productie van wiet wordt er streng gelet op kwaliteit en THC-gehalte. Dit is de enige weg waarop de scheidslijn tussen soft- en harddrugs kan worden gehandhaafd. Het gemiddelde THC gehalte in cannabis is inmiddels zo hoog dat niet langer gesproken kan worden van cannabis als een softdrug. Gezien het huidige beleid en het kinderlijke gemak waarmee jongeren zich cannabis kunnen verschaffen is dit erg zorgelijk. Het CDJA ziet het als de plicht van de overheid hier tegen op te treden, zich daarbij ook beroepend op de zorgplicht van de overheid. Als de staat de wietteelt volledig reguleert is daarbij zowel de kwaliteit als het niet-te-hoge THC-gehalte gewaarborgd, dit is de enige manier en daardoor noodzakelijk. Ook vergt dit softdrugsbeleid niet te veel van de schaarse publieke middelen. Immers, alle geldstromen zijn transparant voor de overheid en te denken valt ook aan belastingheffingen en accijnzen. Lees hierover verder op de website van het CDJA...

Opnieuw manifest van burgemeesters: legaliseer cannabis!

23 september 2021 Nieuws
De overheid moet veel meer doen tegen ondermijnende criminaliteit, vinden bijna veertig burgemeesters die daarover een manifest hebben ondertekend. De burgemeesters willen dat het onderwerp prominent op de politieke agenda van het nieuwe kabinet komt te staan. Het rapport is gepubliceerd op de dag…

Partijen 2e kamer 2021

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...