TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 17 MAART 2021

Christen Democratisch Appèl (CDA) - Verkiezingen TK 2017

Artikelindex

Tweede Kamerverkiezingen 2017

Uit het CDA verkiezingsprogramma - KEUZES VOOR EEN BETER NEDERLAND

2.4 – Het kan en moet veiliger
Veiligheid is een basisbehoefte in een sterke samenleving, waarin mensen zich thuis en geborgen voelen.
Dalende criminaliteitscijfers kunnen niet verhullen dat zich serieuze problemen opstapelen. Schietpartijen op klaarlichte dag, wietplantages in de wijk en rondtrekkende inbrekersbendes veroorzaken gevaarlijke situaties op straat en vormen een ernstige aantasting van de rechtsstaat, vooral in de grote steden en in Noord-Brabant en Limburg. (pagina 11)

2.4.4 – Aanpak coffeeshops en synthetische drugs Het Nederlandse drugsbeleid is failliet.
Veel coffeeshops en de achterliggende handel en productie zijn in handen van de zware, georganiseerde misdaad. De productie van synthetische drugs is fors toegenomen, met alle risico’s voor omwonenden, de volksgezondheid en de veiligheid. Hoe groot de belangen zijn, mag blijken uit de genadeloze afrekeningen die in het milieu plaatsvinden en de bedreigingen aan het adres van boeren, lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders.

Omdat het overgrote deel van de in Nederland geproduceerde softdrugs bestemd is voor de export, biedt legalisering geen enkele oplossing. Het leidt alleen tot een sterkere vermenging van boven- en onderwereld en een verdere normalisering van het drugsgebruik. Daarom kiezen wij voor een terugdringing van het aantal coffeeshops, te beginnen in de buurt van scholen. De illegale handel in drugs, straatverkoop en illegale verkooppunten worden hard aangepakt. Uiteindelijk willen wij toe naar het sluiten van alle coffeeshops. Alleen op die manier kunnen we de drugshandel een halt toeroepen.

Er moet er een einde komen aan het gedogen van het bezit van harddrugs: bezit is strafbaar en er dient dan ook vervolging en bestraffing plaats te vinden. Om de productie van synthetische drugs in laboratoria, schuurtjes of woonhuizen terug te dringen gaan wij het (grootschalig) bezit van legale chemische stoffen strafbaar stellen als duidelijk is dat deze worden gebruikt voor het maken van drugs. (pagina 12/13)

Verklarende woordenlijst
Synthetische drugs: In een laboratorium nagemaakte plantaardige drugs (o.a. paddenstoelen, wiet) (pagina 49)

Op de website van het CDA vinden we onder standpunten:

Drugs, alcohol en tabak
Het CDA is tegen alle vormen van drugs. We moeten niet doen alsof drugs veilig is maar juist voorkomen dat mensen drugs gaan gebruiken. Drugsbeleid is failliet Het Nederlandse drugsbeleid is failliet. Veel coffeeshops en de achterliggende handel en productie zijn in handen van de zware, georganiseerde misdaad. De productie van synthetische drugs (zoals xtc) is fors toegenomen, met alle risico’s en negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en de veiligheid. Er vinden afrekeningen plaats in het criminele circuit en overheidspersoneel en omwonenden worden bedreigd. Dit mag niet zo doorgaan.

Minder coffeeshops
Omdat het overgrote deel van de in Nederland geproduceerde softdrugs bestemd is voor de export, biedt legalisering geen enkele oplossing. Het leidt alleen tot een sterkere vermenging van boven- en onderwereld en een verdere normalisering van het drugsgebruik. Daarom kiezen wij voor een terugdringing van het aantal coffeeshops, te beginnen in de buurt van scholen. De illegale handel in drugs, straatverkoop en illegale verkooppunten worden hard aangepakt. Uiteindelijk willen wij toe naar het sluiten van alle coffeeshops. Alleen op die manier kunnen we de drugshandel een halt toeroepen.

Stevige aanpak harddrugs
Er moet er een einde komen aan het gedogen van het bezit van harddrugs: bezit is strafbaar en er dient dan ook vervolging en bestraffing plaats te vinden. Om de productie van synthetische drugs in laboratoria, schuurtjes of woonhuizen terug te dringen gaan wij het (grootschalig) bezit van legale chemische stoffen strafbaar stellen als duidelijk is dat deze worden gebruikt voor het maken van drugs.

Opnieuw manifest van burgemeesters: legaliseer cannabis!

23 september 2021 Nieuws
De overheid moet veel meer doen tegen ondermijnende criminaliteit, vinden bijna veertig burgemeesters die daarover een manifest hebben ondertekend. De burgemeesters willen dat het onderwerp prominent op de politieke agenda van het nieuwe kabinet komt te staan. Het rapport is gepubliceerd op de dag…

Partijen 2e kamer 2021

Verkiezingsprogramma DENK 2021-2025 Denk anders Gedoogbeleid rondom cannabis reguleren, gecombineerd met een stevig ontmoedigingsbeleid. Geen enkele vorm van...

Lees meer...